Aktuální informace k maturitní zkoušce s ohledem na onemocnění covid-19

Dvořáková Aktuality, Covid – aktuální informace

Milí maturanti,

dokumentu jsou uvedeny informace týkající se průběhu maturitních zkoušek s ohledem na ochranu zdraví související s onemocněním SARS-CoV-2 dle metodiky MŠMT.

Přejme všem pevné zdraví a mnoho sil zvládnout tuto nelehkou dobu!