Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Dvořáková Aktuality

V návaznosti na dokument Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020  výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá stále distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Ing. Josef Krčil, v. r.

ředitel školy