Informace k začátku školního roku 2021/2022

Dvořáková Aktuality, Covid – aktuální informace

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

blíží se začátek nového školního roku, proto vám sdělujeme základní informace.

Organizace a provoz školy bude probíhat dle metodiky MŠMT a daní žáci budou testováni od 1. září testy Genrui BioTech. Zde prosím shlédněte video o způsobu testování.

Rozvrh bude k dispozici 1. září.

Burza učebnic bude probíhat 1. září od 9.00-9.40 hodin.

Pro 1. ročníky studijního oboru Gymnázium – živé jazyky a Gymnaziální lyceum: Bližší informace k nástupu na přípravný týden byly zaslány na e-mailové adresy zákonných zástupců.

Užijte si poslední letní dny a těšíme se na vás v novém školním roce!

Tým AGYSu.