Informace o studiu na naší škole pro žáky ZŠ a jejich rodiče

rohja Aktuality

Pro zájemce o studium na naší škole jsme připravili celou řadu akcí, které mají za cíl, aby uchazeči získali podrobné informace o studijních programech, které je možné na naší škole studovat a dále i o možnostech pro studenty naší školy. Bohužel plánované akce jsou dotčeny epidemiologickou situací.

Dny otevřených dveří (DOD): 

Z důvodu mimořádných opatření jsme byli nuceni upravit harmonogram akcí pro uchazeče. Pokud budou školy uzavřené, tak plánované Dny otevřených dveří se budou konat on-line. Průběžně budeme doplňovat informace o způsobu připojení na dálkově realizované Dny otevřených dveří. Pokud budou školy znovu otevřené, tak naplánované DOD proběhnou kontaktně přímo ve škole. Snažíme se jednotlivé DOD udělat velmi zajímavou formou. Na webových stránkách bude zveřejněn program
on-line DOD.

3. 11. 2020 (od 8.00 – 15.00 hodin – Den soukromého školství) – z důvodu  mimořádných opatření tento termín zrušen

V rámci tohoto DOD poskytneme zájemcům o studiu na naší škole podrobné informace o jednotlivých studijních programech a uchazeči budou mít možnost navštívit vyučovací hodiny dle vlastního výběru v rámci jednotlivých studijních programů. Rozvrh podle jednotlivých studijních programů bude zveřejněn na webových stránkách před konáním DOD.

PLATNÉ TERMÍNY

26. 11. 2020 (náhrada za 3. 11. 2020) – od 15. 30 hodin

8. 12. 2020 – od 15.30 hodin: platný termín

12. 1. 2021 – od 15.30 hodin: platný termín

Uchazečům a rodičům budou  poskytnuty informace o jednotlivých studijních programech. Pro zájemce budeme mít připravený doprovodný program, v rámci kterého budou představeny  předměty, které se vyučují v anglickém jazyce a některé odborné předměty. Další informace naleznete na stránce Dny otevřených dveří.

Prezentační výstavy středních škol:  

Z důvodu krizového opatření a epidemiologické situace jsou výstavy škol přesunuty do on-line prostoru, kde budou našimi učiteli poskytnuty velmi podrobné informace o studijních programech a možnostech pro studenty na naší škole. On-line prezentace probíhají prostřednictvím portálu BurzaŠkol.Online.

 

Česká Třebová            15. 10. 2020 (ČT): odkaz na on-line burzu škol – Česká Třebová

Chrudim:                     20. 10. 2020 (ÚT): odkaz na on-line burzu škol – Chrudim

Svitavy:                        20. 10. 2020 (ÚT): odkaz na on-line burzu škol – Svitavy  

Pardubice:                       6. 11. 2020 (PÁ): odkaz na on-line burzu škol – Pardubice

Pardubice:                   20. 11. 2020 (PÁ): odkaz na on-line burzu škol – Pardubice

Kolín:                               8. 12. 2020 (ÚT): odkaz na on-line burzu škol – Kolín

Žďár nad Sázavou:        9. 12. 2020 (ST): odkaz na on-line burzu škol – Žďár nad Sázavou

Hradec Králové:           10. 12. 2020 (ČT): odkaz na on-line burzu škol – Hradec Králové

Kutná Hora:                   11. 12. 2020 (PÁ): odkaz na on-line burzu škol – Kutná Hora

Havlíčkův Brod:            14. 12. 2020 (PO): odkaz na on-line burzu škol – Havlíčkův Brod

 

Prezentace výuky cizích jazyků (pro žáky ZŠ):

22. 10. 2020    Den angličtiny na AGYSU

Z důvodu krizového opatření a epidemiologické situace se Den angličtiny na AGYSU v původně plánovaném termínu konat nebude. Jako náhradní termín byl zvolen listopad (přesný termín bude upřesněn).

V případě, že budou školy zavřené, tak se bude konat on-line. Veškeré informace o programu, termínu a způsobu připojení budou zveřejněné v dostatečném časovém předstihu.

26. 11. 2020    Výuka předmětů v angličtině: platný termín –  spojeno s DOD, bude probíhat on-line

V případě, že budou školy zavřené, tak se bude konat on-line. Veškeré informace o programu, termínu a způsobu připojení budou zveřejněné v dostatečném časovém předstihu.