Informace o studiu na naší škole pro žáky ZŠ a jejich rodiče

rohja Aktuality

Pro zájemce o studium na naší škole jsme připravili celou řadu akcí, které mají za cíl, aby uchazeči získali podrobné informace o studijních programech, které je možné na naší škole studovat a dále i o možnostech pro studenty naší školy.

Dny otevřených dveří (DOD):

5. 11. 2019 (od 8.00 – 15.00 hodin – Den soukromého školství). V rámci tohoto DOD poskytneme zájemcům o studiu na naší škole podrobné informace o jednotlivých studijních programech a uchazeči budou mít možnost navštívit vyučovací hodiny dle vlastního výběru v rámci jednotlivých studijních programů. Rozvrh podle jednotlivých studijních programů bude zveřejněn na webových stránkách před konáním DOD.

3. 12. 2019 od 15.30 hodin

9. 1. 2020 od 15.30 hodin

Uchazečům a rodičům budou   poskytnuty informace o jednotlivých studijních programech. Pro zájemce budeme mít připravený doprovodný program, v rámci kterého budou představeny  předměty, které se vyučují v anglickém jazyce a některé odborné předměty. Další informace naleznete na stránce Dny otevřených dveří.

Prezentační výstavy středních škol:      

Česká Třebová        9. – 10. 10. 2019 (ST-ČT)

Kolín:                       14. 10. 2019    (PO)

Kutná Hora:            16. 10. 2019    (ST)

Chrudim:                 24. 10. 2019 (ČT)      

Pardubice:               1. – 2. 11. 2019 (PÁ, SO)

Hradec Králové:      15. – 16. 11. 2019 (PÁ –  SO)

Při prezentacích budou našimi učiteli a studenty poskytnuty velmi podrobné informace o studijních programech a možnostech pro studenty na naší škole.

Prezentace výuky cizích jazyků (pro žáky ZŠ):

21. 10. 2019 Den cizích jazyků na AGYSU

6. 1. 2020 Mluvíme s rodilým mluvčím, tlumočíme v angličtině, pojďme mluvit anglicky. Stáhněte si PDF program kliknutím zde.

17. 2. 2020 Výuka předmětů v angličtině (matematika, biologie, zeměpis, tělesná výchova). Stáhněte si PDF program kliknutím zde