Informace pro účastníky přípravného kurzu 10. 3. 2020

Martina Pokorná Aktuality

Dnešní přípravný kurz (10. 3. 2020) k jednotným přijímacím zkouškám se koná dle předem stanoveného harmonogramu.