Program dne otevřených dveří 3. 11. 2022

rohja Aktuality

3. 11. 2022 (ČTVRTEK)

7.55–14.30 hod.

Co máme pro Vás připraveno?

Informace o možnostech studia – ředitel školy Ing. Josef Krčil (ředitelna)

  • informace o možnostech studia na naší škole, přijímací řízení, kritéria PŘ, nabídka jednotlivých oborů vzdělání, informace o maturitě.

Návštěva výuky (viz rozvrh na konci dokumentu):                                                                                                                 

Gymnaziálních oborů:

ŠVP Gymnázium-živé jazyky a ŠVP Gymnaziální lyceum: 

Výuka předmětů v anglickém jazyce

MAT – matematika, BIO – biologie, DEJ – dějepis, ZSV – základy společenských věd, PAT – překladatelství a tlumočnictví, ANJ – anglický jazyk, KAJ – konverzace v anglickém jazyce (s rodilým mluvčím), PKC – přípravný kurz na zkoušky Cambridge English, GEO – geografie

Výuka předmětů v českém jazyce

CHEM – chemie, FYZ – fyzika, EKO – ekonomika, MAT – matematika, EKC – ekonomická cvičení

Výuka dalších cizích jazyků

NEM – německý jazyk, SPJ – španělský jazyk (rodilý mluvčí), ITL – italský jazyk, FRJ – francouzský jazyk (rodilý mluvčí), LAT – latinský jazyk

Odborný obor:

ŠVP PR, média a marketingová komunikace

Výuka odborných předmětů

PUR – Public Relations, MAK – marketing, MED – média, PRD – prezentační dovednosti, RET – rétorika, UCE – účetnictví, EKO – ekonomika, EKC – ekonomická cvičení, MKA – marketingová komunikace v anglickém jazyce, IKT – informační technologie

Výuka cizích jazyků

ANJ – anglický jazyk, NEM – německý jazyk, SPJ – španělský jazyk (rodilý mluvčí)

 

Rozvrh (3. 11. 2022) – nabídka jednotlivých předmětů

Odborné obory, RVP Obchodní akademie:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A      ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace             

 

Gymnaziální obory, RVP Ekonomické lyceum:

1.B, 2.B, 3.B, 4.B       ŠVP Gymnaziální lyceum

Rozvrh (3. 11. 2022) – nabídka jednotlivých předmětů

Gymnázium:

1.D, 2.D, 3.D, 4.D      ŠVP Gymnázium-živé jazyky