Program dne otevřených dveří 3. 11.

rohja Aktuality

DOD se bude konat v průběhu 7 vyučovacích hodin (od 7.55 do 14.30 hodin).

Co pro vás máme připraveno?

Informace o možnostech studia:

ředitel školy Ing. Josef Krčil (ředitelna)

  • informace o možnostech studia na naší škole, přijímací řízení, kritéria PŘ, nabídka jednotlivých oborů vzdělání, informace o maturitě

Návštěva výuky gymnaziálních oborů (ŠVP Gymnázium-živé jazyky a ŠVP Gymnaziální lyceum): 

  • výuka předmětů v anglickém jazyce

         matematika, biologie, dějepis, základy společenských věd, překladatelství a tlumočnictví, anglický jazyk a konverzace v anglickém jazyce (s rodilým mluvčím), tělesná výchova,

  • výuka dalších cizích jazyků

německý jazyk, španělský jazyk(rodilý mluvčí),

ruský jazyk, italský jazyk

francouzský jazyk(rodilý mluvčí),

Návštěva výuky (ŠVP PR, média a marketingová komunikace): 

  • výuka odborných předmětů

Public Relations, marketing, média, prezentační dovednosti, rétorika, účetnictví, ekonomika

  • výuky cizích jazyků

anglický jazyk, španělský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

Rozvrh (3. 11. 2021) – nabídka jednotlivých předmětů

Gymnaziální obory:

1.D, 2.D, 3.D, 4.D      ŠVP Gymnázium-živé jazyky

1.B, 2.B, 3.B              ŠVP Gymnaziální lyceum

Odborný obor:

1.A, 2.A, 3.A, 4.A      ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace

 

Třídy1.2.3.4.5.6.7.
7.55-8.408.45-9.309.45-10.3010.35-11.2011.30-12.1512.20-13.0513.45-14.30
1.ARET

Bu 1.A

SPJ Hr

NEJ Mc

RUJ Fo

ANJ

Ra 1.A

EKO

Hy 1.A

RET

Bu 1.A

IKT1

Po IKT1

 
2.ASPJ Hr

2.A

NEJ Mc

JU2

UCE

Kr 2.A

     
3.AMED

Ji IKT2

MED

Ji IKT2

  ANJ

Mi 3.A

PUR

Kr 3.A

RUJ Fo

FIF

SPJ Hr

JU1

4.A  PRA

Va IKT2

ANJ

Se 4.A

UCE

Va 4.A

UCE

Va 4.A

UCE

Va 4.A

1.BDEJ

Ce 1.B

EKO

Hy 1.B

ZSV

Ce 1.B

ANJ Ra

JU3

KAJ Hoo

1.B

CHE

Sa PRV

 IKT Be

IKT2

ANJ Ra

1.B

2.BKAJ

Hoo 2.B

TEV

Pl TV

TEV

Pl TV

RUJ, NEJ

SPJ, ITJ

FRJ

RUJ, NEJ

SPJ, ITJ

FRJ

ANJ

Se 2.B

 
3.BIKT1

Po IKT1

IKT1

Po IKT1

RUJ, NEJ

SPJ, FRJ

 KAJ

Hoo 3.B

ANJ

Mi 3.B

 
1.DANJ1 Se

1.D

ANJ2 Mi

JU3

DEJ

Ce 1.D

MAT

Ko 2.D

  CHE

Sa PRV

ANJ1 Se

1.D

ANJ2 Mi

JU3

2.DZSV

Km 2.D

 KAJ1 Hoo

1.D

ANJ2 Se

JU3

RUJ, NEJ

SPJ, ITJ

FRJ

RUJ, NEJ

SPJ, ITJ

FRJ

  
3.DBIO

Be PRV

DEJ

Zi 3.D

RUJ, NEJ

SPJ, FRJ

MAT

Ko 2.D

MAT

Ko 2.D

ANJ1 Be

3.D

ANJ2 Ra

JU3

 
4.DDEJ

Zi 4.D

ANJ1 Se

4.D

ANJ2 Ra

JU3

  PAT1 Ra

JU3

PAT2 Mi

3.D

FRJ Co JU1

NEJ Mc JU2

SPJ Vn 1.D