Výsledky přijímacího řízení 2022/2023

rohja Aktuality

79-41-K/41 Gymnázium – ŠVP Gymnázium-živé jazyky: ZDE

78-42-M/02 Ekonomické lyceum –  ŠVP Gymnaziální lyceum: ZDE

63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace: ZDE

 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím AGYS – Anglického gymnázia a Střední odborné školy, s.r.o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor školství a kultury. V případě vyhovění v souladu s ustanovením § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, o něm rozhoduje ředitel školy po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů.
Formulář pro obor 79-41-K/41 Gymnázium – zde, pro 78-42-M/02 Ekonomické lyceum – zde a pro obor 63/41/M/02 PR, média a marketingová komunikace – zde.