Testování žáků a GDPR

Dvořáková Aktuality, Covid – aktuální informace

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, s ohledem na výskyt onemocnění COVID-19 a aktuální povinnosti stanovené Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví je prováděno testování na přítomnost nákazy virem SARS-CoV-2. V této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů Vašich dětí – informace zde.

Informace pro uchazeče – náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – dodatek

Dvořáková Aktuality

Dle Dodatku k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8 uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonaní v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, …

Registrace na CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY pro úrovně C1 a B2

Dvořáková Aktuality

Probíhá registrace na cambridgeské zkoušky pro úrovně C1 a B2 v termínu 12. 6. 2021. Vyplněnou přihlášku a další info směřujte k D. Rawsthorne na rawsthorne@agys.cz. Zúčastnit se mohou jak studenti naší školy, tak externí kandidáti. Neváhejte a rozšiřte řady úspěšných držitelů nejprestižnějšího certifikátu znalostí angličtiny.

Aktuální informace k přijímacímu řízení s ohledem na onemocnění COVID-19

Dvořáková Aktuality, Covid – aktuální informace

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči, v dokumentu jsou uvedeny informace týkající se průběhu přijímacího řízení s ohledem na ochranu zdraví související s onemocněním SARS-CoV-2 dle metodiky MŠMT. Konkrétní informace vám budou sděleny v pozvánce k přijímacímu řízení. Nově dle mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví ČR se nově stanovuje, že uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu …

Od 28. 2. 2021 do školy pouze s respirátorem či zdravotní obličejovou maskou

Dvořáková Covid – aktuální informace

Dle mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, které vydalo MŠMT dne 22. února 2021  s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační …

Přihlášky na cambridgeské zkoušky

Dvořáková Aktuality

Milí žáci, příznivci anglického jazyka, přijímáme přihlášky na cambridgeské zkoušky v termínu 13. 2. 2021 (C1) a 7. 2. 2021 (B2). Registrace u Mgr. Rawsthorne do 20. ledna (rawsthorne@agys.cz).  

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 2021

Dvořáková Aktuality

MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále bude probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince do 10. ledna 2021. Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem jako v minulém období. Jestliže se situace v organizaci výuky změní, budeme vás neprodleně informovat.   Ing. Josef Krčil ředitel školy

Platnost průkazů ISIC a ITIC

Dvořáková Aktuality

Platnost průkazů ISIC a ITIC Od zhotovitele karet ISIC a ITIC škola obdržela následující informaci: „Z důvodu současné situace a nejasnosti ohledně dostupnosti všech forem prodloužení platnosti průkazů prodlužujeme automaticky platnost všech průkazů, jimž končí platnost 31. 12. 2020, a to o jeden měsíc, tedy do 31. 1. 2021. Váš průkaz ISIC, ITIC a ALIVE tak můžete i přes vyznačenou platnost …