Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Dvořáková Aktuality

V návaznosti na dokument Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020  výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá stále distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta. Ing. Josef Krčil, v. r. ředitel školy

Informace o přerušení prezenční výuky od 2. listopadu 2020

Dvořáková Aktuality

Informace o přerušení prezenční výuky V návaznosti na usnesení vlády č. 1112 s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) se u středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Ing. Josef Krčil, v. r. ředitel školy

Informace ke způsobu výuky přípravného kurzu

Dvořáková Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, v případě, že v době zahájení přípravného kurzu (PK) budou školy z důvodu pandemie koronaviru uzavřeny, bude výuka v PK probíhat dálkově (on-line). Registrovaní účastníci budou před zahájením kurzu velmi podrobně informováni o způsobu přihlášení na on-line výuku. Pokud budou školy v průběhu kurzu znovu otevřeny, tak bude výuka pokračovat prezenčně (ve škole) a současně bude zachována …

Informace o přerušení prezenční výuky

Dvořáková Aktuality

Informace o přerušení prezenční výuky – přechod na distanční formu  V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) se u středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce. Podle …