Výsledky pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Martina Pokorná Úřední deska

Výsledky pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok  2020/2021: 79-41-K/41 Gymnázium – ŠVP Gymnázium-živé jazyky: zde 79-41-K/41 Gymnázium – ŠVP Gymnázium-živé jazyky – po náhradním termínu: zde 78-42-M/02 Ekonomické lyceum – ŠVP Gymnaziální lyceum: zde 63-41-M/02 Obchodní akademie – ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace: zde    

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Martina Pokorná Úřední deska

Dne 26. 6. 2020 bylo vyhlášeno 2. kolo k doplnění počtu studentů na obory: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (ŠVP Gymnaziální lyceum) 63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace) Kritéria přijímacího řízení zde

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Martina Pokorná Aktuality

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde  Termín přijímacího řízení: Dle stávajících předpokladů bude v červnu. Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy. Přesné datum stanoví ministerstvo. Kdo …

Informace k výuce studentů v době epidemie Koronaviru

Martina Pokorná Aktuality

Upozorňujeme všechny studenty, že výuka pokračuje dále pomocí školních emailů a Teamsů. Každé pondělí jednotliví vyučující zadají do teamsů  na celý týden učební látku, příklady k vypracování, atd. Povinností všech studentů je dané úkoly splnit dle zadání. V případě problémů s přihlášením do aplikace MS Teams prosím kontaktujte buď Mgr. Ivana Panušku (panuska@agys.cz), nebo Mgr. Martinu Pokornou (pokorna@agys.cz), kteří vám …

Informace o přerušení výuky od 11. 3. 2020

Martina Pokorná Aktuality

Informace o přerušení výuky   Ministerstvo zdravotnictví přerušuje výuku na základních, středních a vyšších odborných školách dle mimořádného opatření ministra (č.j.: MZDR 10676/2020-1MIN/KAN) z důvodu šíření koronaviru. Platit začne od středy 11. 3. 2020 do odvolání. Jednotliví vyučující  naší školy zadají studentům organizační pokyny k domácímu samostudiu. Informace o ukončení zvláštních prázdnin budou zveřejněny na webových stránkách školy. Informace z ministerstva zdravotnictví …

Krajské kolo ekonomické olympiády – postup do finále!

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Naši studenti Libor Lajtoch ze 4. A a Václav Votruba z 2. A se zúčastnili Krajského kola ekonomické olympiády. Ekonomická olympiáda  je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a …