2. 10. 2019 návštěva velvyslance Španělského království

Martina Pokorná Aktuality, Zprávy z akcí

Ve středu 2. 10. 2019 poctili naši školu návštěvou dva zcela výjimeční hosté – velvyslanec Španělského království pan Ángel Lossada Torres-Quevedo a atašé pro vzdělávání paní Amaya Cal Linares. Po úvodním představení hostů proběhla beseda, na které měli studenti španělského jazyka výjimečnou příležitost dovědět se mnoho zajímavostí z oblasti kultury a geografie Španělska. Pan velvyslanec seznámil studenty se společenskými tradicemi …

Agyslingua 2019/2020 (10. 12. 2019)

Martina Pokorná Aktuality

V úterý 10. 12. 2019 proběhne na naší škole již tradiční soutěž v anglickém jazyce – Agyslingua Kategorie: úroveň A2 pro žáky ZŠ bez rozšířené výuky Aj – 8. třída úroveň B1 pro žáky ZŠ bez rozšířené výuky Aj – 9. třída + žáci tercie úroveň B1+ pro žáky ZŠ s rozšířenou výukou Aj a pro žáky kvarty Další informace …

Maturity 2019 – výsledky, slavnostní ukončení

Martina Pokorná Aktuality, Zprávy z akcí

Dne  5. června 2019 bylo v klubu ABC slavnostně předáno maturitní vysvědčení našim úspěšným studentům. Výsledky maturitní zkoušky: Didaktický test – český jazyk:  93,44% úspěšnost Písemná práce – český jazyk:   96,72% úspěšnost Písemná práce – anglický jazyk:  98,36% úspěšnost Didaktický test – anglický jazyk:  100% úspěšnost Didaktický test – matematika: 100% úspěšnost Ústní zkoušky: 100% úspěšnost

Týdenní stáž v Bruselu

Martina Pokorná Zprávy z akcí

2. 2. 2019 – 10. 2. 2019 se zúčastnil náš student Adam Novotný (student 4. ročníku oboru vzdělání Obchodní akademie, ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace) týdenní stáže v Bruselu, kde měl možnost seznámit se s fungování Evropské unie.

Návštěva z velvyslanectví USA 4. 6. 2019

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Naši školu navštívila spolu se svými spolupracovníky zástupkyně velvyslanectví USA Jennie Young, která si pro studenty připravila poutavou anglickou prezentaci nejen o své práci, ale také o dalších otázkách týkajících se česko-amerických vztahů.