Zahájení školního roku 2020/2021

Martina Pokorná Aktuality

Výuka bude zahájena 1. 9. 2020 a v tento den bude probíhat od 7:55 první třídnická hodina v kmenových třídách. Následně budou studenti 1. ročníků uvedeni do studentského stavu (bez přítomnosti rodičů). Od 10 hodin proběhne ve 4. A burza učebnic sloužící k zakoupení či prodání výukových materiálů. Ve středu 2. 9. 2020 budou v dopoledních hodinách probíhat další třídnické …

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Martina Pokorná Aktuality

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A K UKONČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 Znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde  Termín přijímacího řízení: Dle stávajících předpokladů bude v červnu. Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy. Přesné datum stanoví ministerstvo. Kdo …

Informace k výuce studentů v době epidemie Koronaviru

Martina Pokorná Aktuality

Upozorňujeme všechny studenty, že výuka pokračuje dále pomocí školních emailů a Teamsů. Každé pondělí jednotliví vyučující zadají do teamsů  na celý týden učební látku, příklady k vypracování, atd. Povinností všech studentů je dané úkoly splnit dle zadání. V případě problémů s přihlášením do aplikace MS Teams prosím kontaktujte buď Mgr. Ivana Panušku (panuska@agys.cz), nebo Mgr. Martinu Pokornou (pokorna@agys.cz), kteří vám …

Informace o přerušení výuky od 11. 3. 2020

Martina Pokorná Aktuality

Informace o přerušení výuky   Ministerstvo zdravotnictví přerušuje výuku na základních, středních a vyšších odborných školách dle mimořádného opatření ministra (č.j.: MZDR 10676/2020-1MIN/KAN) z důvodu šíření koronaviru. Platit začne od středy 11. 3. 2020 do odvolání. Jednotliví vyučující  naší školy zadají studentům organizační pokyny k domácímu samostudiu. Informace o ukončení zvláštních prázdnin budou zveřejněny na webových stránkách školy. Informace z ministerstva zdravotnictví …

Krajské kolo ekonomické olympiády – postup do finále!

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Naši studenti Libor Lajtoch ze 4. A a Václav Votruba z 2. A se zúčastnili Krajského kola ekonomické olympiády. Ekonomická olympiáda  je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a …

Týdenní stáž studenta PR v Bruselu

Martina Pokorná Zprávy z akcí

O jarních prázdninách se náš student PR v rámci spolupráce s Pardubickým a Plzeňským krajem podíval do Bruselu, kde se mimo jiné zúčastnil ustavujícího zasedání Evropského výboru regionů ČR a setkal se se členy České národní delegace. Za zmínku také stojí návštěva Stálého zastoupení ČR při EU, kde proběhlo setkání s dalšími stážisty a přednáška o možnostech pracovního uplatnění ve státní správě.

26. 2. 2020 Seminář Historylabu

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Dne 26.2. 2020 se na naší škole konal dlouho očekávaný seminář Historylabu  pod vedením školního garanta SOČ, Mgr. Jany Čermákové. Ve spolupráci s Mgr. Petrem Sedlákem z Ústavu pro výzkum totalitních režimů v Praze učitelé shlédli ukázkovou hodinu dějepisu v IT učebně a  vyzkoušeli si nový způsob využití moderních aplikací ve výuce historie a základů společenských věd. Součástí hodiny byla …