Informace pro uchazeče – náhradní termín jednotné přijímací zkoušky – dodatek

Dvořáková Aktuality

Dle Dodatku k OOP č. j. MSMT-4337/2021-8 uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonaní v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, …

Registrace na CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY pro úrovně B2 a C1

Dvořáková Aktuality

Registrace na cambridgeské zkoušky pro úrovně B2 a C1 v termínu 11. 6. 2022 probíhá do 23. 5. 2022 Vyplněnou přihlášku a další informace směřujte k D. Rawsthorne na rawsthorne@agys.cz. Zúčastnit se mohou jak studenti naší školy, tak externí kandidáti. Neváhejte a rozšiřte řady úspěšných držitelů nejprestižnějšího certifikátu znalostí angličtiny.

Book review: Maus by Art Spiegelman

Agys Aktuality, Práce studentů

My work is about the book called The Complete Maus, which includes stories of Maus 1 and Maus 2. The book was written by a Jewish-American author Art Spiegelman. Art Spiegelman was born in Febuary 1948 and he is still alive to this day at the age of 72. He was born in Stockholm in Sweden, but in the 60s his …

Agyslingua 2021 je za námi

rohja Aktuality

Že se venku všechny viry žení a zábavná akce není? Pardubický Agys byl ve víru dění a uspořádal akcičku celkem bez prodlení. Již jedenáctý ročník soutěže Agyslingua probíhal během posledního únorového týdne a opět jsme se mohli těšit z vysokého zájmu o účast v této soutěži, která se poprvé uskutečnila v on-line prostředí a odrážela ústřední téma této doby. Ve třech kategoriích (A2, …

Procrastination under the Veil

Agys Aktuality

Procrastination is pretty much just a fancy word for ‘Nah, I’mma do it later.’ It has been in our society and human demeanor since, like, forever. The first mention of the phenomenon comes all the way from ancient Greece, say around 700BC, when a certain Hesiod enlightens his brother Perses, a brilliant money-squanderer, to stop being lazy and actually stand …

V bílém plášti mezi Papuánci

rohja Aktuality

Pevně věřím, že každý by měl mít přístup k vzdělání a zdravotní péči a každý by měl mít někoho, kdo ho má rád. S radostí chci darovat rok svého života chudým a sociálně znevýhodněným mladým lidem a dětem, kteří takové štěstí nemají. – Emílie Novotná Emílie Novotná je absolventkou naší školy, která v současnosti studuje 4. ročník medicíny. Za týden …

Agyslingua v době covidové

rohja Aktivity školy, Aktuality

Venku se to viry jen hemží, nás to ale neodradí a na Agysu pořádáme již 11. ročník soutěže Agyslingua. Zváni jsou žáci 8. a 9. tříd ZŠ z Pardubic a blízkého i o trochu vzdálenějšího okolí. Jak se zúčastnit? Pokud se účastní celá škola registrace škol do 7. 2. 2021 u Mgr. Beránkové (berankova@agys.cz) pak nominace zástupců škol v kategoriích …

Přihlášky na cambridgeské zkoušky

Dvořáková Aktuality

Milí žáci, příznivci anglického jazyka, přijímáme přihlášky na cambridgeské zkoušky v termínu 13. 2. 2021 (C1) a 7. 2. 2021 (B2). Registrace u Mgr. Rawsthorne do 20. ledna (rawsthorne@agys.cz).  

Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna do 22. ledna 2021

Dvořáková Aktuality

MŠMT informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále bude probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. prosince do 10. ledna 2021. Výuka bude nadále probíhat distančním způsobem jako v minulém období. Jestliže se situace v organizaci výuky změní, budeme vás neprodleně informovat.   Ing. Josef Krčil ředitel školy

Platnost průkazů ISIC a ITIC

Dvořáková Aktuality

Platnost průkazů ISIC a ITIC Od zhotovitele karet ISIC a ITIC škola obdržela následující informaci: „Z důvodu současné situace a nejasnosti ohledně dostupnosti všech forem prodloužení platnosti průkazů prodlužujeme automaticky platnost všech průkazů, jimž končí platnost 31. 12. 2020, a to o jeden měsíc, tedy do 31. 1. 2021. Váš průkaz ISIC, ITIC a ALIVE tak můžete i přes vyznačenou platnost …