Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

Dvořáková Covid – aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Vám sdělujeme, že v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat preventivní testování všech žáků 2x v týdnu Ag testy Genrui a Sejoy, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek před 1. vyučovací hodinou. V případě nepřítomnosti v těchto dnech budou žáci preventivně testováni první vyučovací …

COVID opatření ke dni otevřených dveří 3. 11.

rohja Covid – aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci, na základě mimořádného opatření MZČR platného ode dne 30. září 2021 a mimořádného opatření platného ode dne 25.10. 2021 Vás prosíme o splnění níže uvedených bezpečnostních opatření umožňujících Váš vstup do budovy školy na Den otevřených dveří. 1) všechny osoby pohybující se v budově školy musí mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), tj. respirátor …

Informace k začátku školního roku 2021/2022

Dvořáková Aktuality, Covid – aktuální informace

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, blíží se začátek nového školního roku, proto vám sdělujeme základní informace. Organizace a provoz školy bude probíhat dle metodiky MŠMT a daní žáci budou testováni od 1. září testy Genrui BioTech. Zde prosím shlédněte video o způsobu testování. Rozvrh bude k dispozici 1. září. Burza učebnic bude probíhat 1. září od 9.00-9.40 hodin. Pro 1. …

Testování žáků a GDPR

Dvořáková Aktuality, Covid – aktuální informace

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, s ohledem na výskyt onemocnění COVID-19 a aktuální povinnosti stanovené Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví je prováděno testování na přítomnost nákazy virem SARS-CoV-2. V této souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů Vašich dětí – informace zde.

Aktuální informace k přijímacímu řízení s ohledem na onemocnění COVID-19

Dvořáková Aktuality, Covid – aktuální informace

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči, v dokumentu jsou uvedeny informace týkající se průběhu přijímacího řízení s ohledem na ochranu zdraví související s onemocněním SARS-CoV-2 dle metodiky MŠMT. Konkrétní informace vám budou sděleny v pozvánce k přijímacímu řízení. Nově dle mimořádného opatření  Ministerstva zdravotnictví ČR se nově stanovuje, že uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu …

Od 28. 2. 2021 do školy pouze s respirátorem či zdravotní obličejovou maskou

Dvořáková Covid – aktuální informace

Dle mimořádného opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, které vydalo MŠMT dne 22. února 2021  s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí: Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační …