Projekt k třídění odpadu „Tonda Obal na cestách“

Martina Pokorná Projekty

Naše škola se zapojila do projektu „Tonda Obal na cestách“, který je věnován tématu třídění odpadu. Žáci se dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Škola se samozřejmě sama aktivně zapojila do třídění odpadu. Více informací o projektu najdete zde

Projekt spolufinancovaný EU: „Personální podpora – Anglické gymnázium Pardubice“

Martina Pokorná Projekty

Dne 1. září 2019 se naše škola zapojila do projektu „Personální podpora – Anglické gymnázium Pardubice“, který je spolufinancovaný Evropskou Unií (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání). Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování (školní kariérový poradce, vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, CLIL ve výuce v SŠ, …