Možnost odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Martina Pokorná Úřední deska

Pokud nejste přijati z kapacitních důvodů, ale splnili jste podmínky přijímacího řízení, můžete podat odvolání k rukám ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání doporučujeme předat osobně v ředitelně školy nebo jej můžete poslat poštou. Formuláře pro podání odvolání jsou k dispozici v sekretariátu školy nebo  zde.

Informace k organizaci jednotné přijímací zkoušky pro rodiče a uchazeče

Martina Pokorná Úřední deska

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium, ve dnech 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019 se budou na naší škole konat jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury podle jednotného zkušebního schématu zveřejněného MŠMT. Administrace 1. zkoušky bude zahájena v 8:30 hod., proto Vás prosíme, abyste se dostavili do školy nejpozději v 8:00 hod.  V době mezi jednotlivými zkouškami bude žákům …