Zájezd do Paříže

Martina Pokorná Zprávy z akcí

17. – 20. října 2019 studenti naší školy měli možnost v rámci zájezdu do Francie obdivovat krásy Paříže či navštívit palác Versailles. Video z této podařené akce si můžete prohlédnout zde

2. 10. 2019 návštěva velvyslance Španělského království

Martina Pokorná Aktuality, Zprávy z akcí

Ve středu 2. 10. 2019 poctili naši školu návštěvou dva zcela výjimeční hosté – velvyslanec Španělského království pan Ángel Lossada Torres-Quevedo a atašé pro vzdělávání paní Amaya Cal Linares. Po úvodním představení hostů proběhla beseda, na které měli studenti španělského jazyka výjimečnou příležitost dovědět se mnoho zajímavostí z oblasti kultury a geografie Španělska. Pan velvyslanec seznámil studenty se společenskými tradicemi …

Maturity 2019 – výsledky, slavnostní ukončení

Martina Pokorná Aktuality, Zprávy z akcí

Dne  5. června 2019 bylo v klubu ABC slavnostně předáno maturitní vysvědčení našim úspěšným studentům. Výsledky maturitní zkoušky: Didaktický test – český jazyk:  93,44% úspěšnost Písemná práce – český jazyk:   96,72% úspěšnost Písemná práce – anglický jazyk:  98,36% úspěšnost Didaktický test – anglický jazyk:  100% úspěšnost Didaktický test – matematika: 100% úspěšnost Ústní zkoušky: 100% úspěšnost

Týdenní stáž v Bruselu

Martina Pokorná Zprávy z akcí

2. 2. 2019 – 10. 2. 2019 se zúčastnil náš student Adam Novotný (student 4. ročníku oboru vzdělání Obchodní akademie, ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace) týdenní stáže v Bruselu, kde měl možnost seznámit se s fungování Evropské unie.

Návštěva z velvyslanectví USA 4. 6. 2019

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Naši školu navštívila spolu se svými spolupracovníky zástupkyně velvyslanectví USA Jennie Young, která si pro studenty připravila poutavou anglickou prezentaci nejen o své práci, ale také o dalších otázkách týkajících se česko-amerických vztahů.  

Do práce na kole

Martina Pokorná Zprávy z akcí

My také chceme přispět k tomu, aby město, v němž žijeme, bylo bezpečné, klidné a zdravé. Proto jsme se v květnu zapojily do celonárodního projektu Do práce na kole. Každý pracovní den jsme stály před jasnou volbou – dopravním prostředkem pro nás byl výlučně bicykl.  I když k nám počasí nebylo vždy přívětivé, nevzdaly jsme se a dokázaly jsme sobě …

1. a 2. místo v krajském kole SOČ – postup do celostátního kola

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Blahopřejem k nádhernému umístění v krajském kole SOČ našim studentkám Elišce Seidlové ze 3.D (1. místo v oboru pedagogika a psychologie, postup do celostátního kola) a Hance Dominice Homolkové 3.D (2. místo v oboru ekonomika). Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v kole celostátním.