COVID opatření ke dni otevřených dveří 3. 11.

rohja Covid – aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě mimořádného opatření MZČR platného ode dne 30. září 2021 a mimořádného opatření platného ode dne 25.10. 2021 Vás prosíme o splnění níže uvedených bezpečnostních opatření umožňujících Váš vstup do budovy školy na Den otevřených dveří.

1) všechny osoby pohybující se v budově školy musí mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének (dále jen „rouška“).

2) při vstupu do budovy školy je nutno prokázat bezinfekčnost, a to

a) osoba, která byla očkována proti onemocnění covid-19 a u které uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, doloží národním certifikátem o provedeném očkování;
b) osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, prokáže bezinfekčnost lékařským potvrzením;

c) osoba, která absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb;

d) osobám, které nemohou prokázat bezinfekčnost některým z výše uvedených způsobů, se zakazuje vstup do budovy školy.

3) z bezpečnostních důvodů se též zakazuje vstup do prostor školy osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.Vzhledem k vážné epidemiologické situaci Vás velice prosíme o pochopení a vstřícnost při dodržování všech výše uvedených pravidel a těšíme se na setkání.