Image

Ing. Jana Vápeníková

vyučující ekonomických předmětů

Jana Vápeníková získala své vysokoškolské vzdělání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde se specializovala na ekonomiku a řízení podniku. Kromě toho investovala také do celoživotního vzdělávání v oblasti účetnictví, ekonomiky a vedení účetnictví prostřednictvím účetního software Money S3. Její praktické zkušenosti z ekonomických pozic v soukromém sektoru jsou nesmírně cenné pro studenty, kteří se připravují na kariéru v oblasti ekonomiky a řízení podniku.

Jejím cílem je předat studentům nejen teoretické znalosti z oblasti ekonomiky a účetnictví, ale také praktické dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru v těchto oblastech.