Image

Mgr. Martina Pokorná

vyučující matematiky a informačních technologií

Martina Pokorná působí na Agysu jako vyučující IKT (Informatiky a informačních technologií) a matematiky. Titul z pedagogiky získala na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové, kde se specializovala na obor matematika a informatika pro střední školy.

Svou odbornost a nadšení pro tyto obory přenáší na své studenty s cílem jim pomoci získat důležité dovednosti a znalosti v oblasti informatiky a matematiky. Jejím cílem je přenést svou odbornost do výuky a pomoci studentům rozvíjet své schopnosti v těchto klíčových oblastech. Její přístup k výuce je založen na interaktivitě, podpoře kritického myšlení a připravenosti studentů na výzvy moderního digitálního světa.