Image

Ing. Ondřej Smolík, MSc., DiS.

vyučující informačních a komunikačních technologií

Ondřej působí na AGYSU jako externí pracovník. Vedle učení pracuje jako pojistný matematik v ČSOB pojišťovně v Pardubicích, konkrétně v týmu pricingových pojistných matematiků pro oblast neživotního pojištění. Zabývá se mimo jiné tvorbou statisticko-matematických modelů za účelem kvantifikace rizika, automatizací procesů, zpracováváním dat, jejich analýzou & vizualizací, apod.

Ondřej je absolvent Univerzity Pardubice a TU Dresden ve specializaci řízení finančních institucí. Spolu s tím ve volných chvílích vystudoval obor hra na varhany při Konzervatoři Pardubice. Mezi jeho koníčky patří výuka na AGYSu, lezectví, hra na klavír a varhany, sebevzdělávání a velmi amatérský tenis.