Konzultační hodiny


 

Vyučující

den

čas

Beránková Lenka, Mgr.

čtvrtek

14:30

Bukáček Ladislav, Mgr.

pátek

13:05

Courtois Guilhaume, Mgr.

čtvrtek

14:30

Čermáková Jana, Mgr.

pátek

13:05

Dvořáková Monika, Mgr., Ph.D.

pátek

13:05

Foltýnová Monika, PhDr.

pátek

13:05

Hernández Fonseca Dany W., Mgr.

pátek

13:05

Hooper Paul, BA., Dip.Ed.

dle domluvy

dle domluvy

Hrdlička Milan, Ing.

pátek

7:00

Hýblová Monika, Ing.

středa

14:30

Jiroušek Adam, Mgr.

Středa, pátek

dle domluvy

Kadlecová Jitka, Mgr.

čtvrtek

14.30

Kopecká Petra, Mgr.

úterý

14:30

Krmenčíková Markéta, Mgr.

úterý

9:45

Křivková Jitka, Mgr.

pondělí

15.20

Macháčková Eva, Mgr.

pátek

7:05

Mejsnar Daniel, Mgr.

středa

14:30

Minaříková Hana, Mgr.

středa

14:30

Pluhař Marek, Mgr.

úterý, středa

dle domluvy

Pokorná Martina, Mgr.

pondělí

14:30 - 15:15

Rawsthorne Daniela, Mgr.

pátek

7:15

Sarauerová Milada, Mgr.

úterý

14:00

Selby Kamila, Mgr.

středa

14:30

Váňová Blanka, Mgr.

čtvrtek

14:30

Vápeníková Jana, Ing.

středa

13:15

Zídková Lucie, Mgr.

pátek

13:05

Beránková Lenka, Mgr. – výchovný poradce

pátek

13:05

Kadlecová Jitka, Mgr. – metodik prevence

pátek

13:05

Dvořáková Monika, Mgr., Ph.D. – kariérový poradce

Pátek

13:05