Termíny maturitních zkoušek 2018


 

Třída

Příprava na maturitu

Didaktické testy a písemné práce

Ústní zkoušky

Praktické zkoušky profilové části

4. A

10. 4. 2018 a 25. 4 - 30. 4. 2018

v období od 2. 5. 2017 do 15. 5. 2018

21. - 22. 5. 2018

17. 4. 2018

4. C

10. 4. 2018 a 25. 4. - 30. 4. 2018

v období od 2. 5. 2017 do 15. 5. 2018

21. - 22. 5. 2018

17. 4. 2018

4. D

10. 4. 2018 a 25. 4. - 30. 4. 2018

v období od 2. 5. 2017 do 15. 5. 2018

16. - 18. 5. 2018

-

 

Maturitní zkoušky v podzimním termínu


Didaktické testy a písemné práce

v období od 1. září do 10. září 2017

Ústní zkoušky společné části

v období od 11. září 2017 do 20. září 2017

Profilové zkoušky všech forem, tj. včetně praktické

od 1. 9. do 20. 9. 2017