Projekt k třídění odpadu „Tonda Obal na cestách“

Martina Pokorná Projekty

Naše škola se zapojila do projektu „Tonda Obal na cestách“, který je věnován tématu třídění odpadu. Žáci se dozvědí, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Mají možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Škola se samozřejmě sama aktivně zapojila do třídění odpadu.

Více informací o projektu najdete zde