Projekt spolufinancovaný EU: „Personální podpora – Anglické gymnázium Pardubice“

Martina Pokorná Projekty

Dne 1. září 2019 se naše škola zapojila do projektu „Personální podpora – Anglické gymnázium Pardubice“, který je spolufinancovaný Evropskou Unií (Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání).

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování (školní kariérový poradce, vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, CLIL ve výuce v SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ, kluby pro žáky SŠ).

Více informací můžete najít zde.