Možnost odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Martina Pokorná Úřední deska

Pokud nejste přijati z kapacitních důvodů, ale splnili jste podmínky přijímacího řízení, můžete podat odvolání k rukám ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání doporučujeme předat osobně v ředitelně školy nebo jej můžete poslat poštou. Formuláře pro podání odvolání jsou k dispozici v sekretariátu školy nebo  zde.