Vyhlášení 3. kola příjímacího řízení pro obor vzdělání Obchodní akademie

Martina Pokorná Úřední deska

Dne 27. 5. 2019 bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení pro 1. ročník školního roku 2019/2020 do oboru vzdělání:

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace) – bude doplněna kapacita do 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení: zde