Vyhlášení 2. kola příjímacího řízení pro obory vzdělání Obchodní akademie a Ekonomické lyceum

Martina Pokorná Úřední deska

Dne 29. 4. 2019 bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení pro 1. ročník školního roku 2019/2020 do oboru vzdělání:

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace) – bude doplněna kapacita do 30 žáků
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (ŠVP Gymnaziální lyceum) – bude doplněna kapacita do 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení: zde