Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Martina Pokorná Úřední deska

Dne 26. 6. 2020 bylo vyhlášeno 2. kolo k doplnění počtu studentů na obory:

78-42-M/02 Ekonomické lyceum (ŠVP Gymnaziální lyceum)

63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace)

Kritéria přijímacího řízení zde