Zveřejnění témat profilové části maturitní zkoušky

Martina Pokorná Úřední deska

Dne 30. 8. 2019 byla zveřejněna témata profilové maturitní zkoušky.

Témata jsou k dispozici v sekci pro studenty – maturitní zkoušky.