2. 10. 2019 návštěva velvyslance Španělského království

Martina Pokorná Aktuality, Zprávy z akcí

Ve středu 2. 10. 2019 poctili naši školu návštěvou dva zcela výjimeční hosté – velvyslanec Španělského království pan Ángel Lossada Torres-Quevedo a atašé pro vzdělávání paní Amaya Cal Linares.

Po úvodním představení hostů proběhla beseda, na které měli studenti španělského jazyka výjimečnou příležitost dovědět se mnoho zajímavostí z oblasti kultury a geografie Španělska. Pan velvyslanec seznámil studenty se společenskými tradicemi a zvyklostmi své země i s možnostmi studijní a pracovní spolupráce mezi oběma zeměmi. Atašé pro vzdělávání studentům poté přiblížila systém školství a možnosti studia ve Španělsku v rámci evropských dotačních programů.

Na závěr pan velvyslanec ocenil zájem studentů o španělský jazyk, zdůraznil význam znalosti tohoto jazyka v jejich dalším životě a popřál jim mnoho úspěchů v dalším studiu.