Třetí místo v krajském kole soutěže v anglickém jazyce

Agys Zprávy z akcí

Blahopřejem našemu studentovi Markovi Jirmáskovi ze třídy 3.D k získání 3. místa v krajském kole soutěže v jazyce anglickém v kategorii III.B pro studenty bilingvní nebo s rozšířenou výukou angličtiny.

Děkujeme Adamovi Novotnému ze 3.A za dobrou reprezentaci školy v kategorii III.A. v okresním kole soutěže v anglickém jazyce.