Návštěva rodilých mluvčí ze Španělska ve výuce v rámci Erasmus+

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Možnost popovídat si s rodilými mluvčími z Kantabrie, dovědět se podrobnosti o studijním systému ve Španělsku a zjistit, v čem je život na Pyrenejském poloostrově jiný než u nás, měli dnes studenti 2. – 4. ročníků španělštiny. Laura Fuentes a Jacobo de Vega přijeli do Pardubicích v rámci projektu Erasmus +, aby načerpali inspiraci pro svoji další pedagogickou činnosti. Neváhali však a zapojili se přímo do středoškolské výuky. Studenti si tak mohli ověřit své znalosti a komunikační dovednosti ve španělštině, dověděli se spoustu zajímavostí a ujistili se, že znalost jazyka otvírá nejen brány světa, ale i lidská srdce.