Návštěva z velvyslanectví USA 4. 6. 2019

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Naši školu navštívila spolu se svými spolupracovníky zástupkyně velvyslanectví USA Jennie Young, která si pro studenty připravila poutavou anglickou prezentaci nejen o své práci, ale také o dalších otázkách týkajících se česko-amerických vztahů.