Překladatelský workshop pro třídy 3.D a 4.D oboru Gymnázium

Martina Pokorná Zprávy z akcí

V pondělí 4. března 2019 se konal překladatelský workshop pro třídy 3.D a 4.D oboru Gymnázium. Práci soudního tlumočníka studentům přiblížila Gertrude Jičínská, členka Komory soudních tlumočníků a Jednoty tlumočníků a překladatelů. Vysvětlila, jak se stát soudním tlumočníkem, co tato práce obnáší, jaké jsou výhody i rizika. Došlo i na praktické aspekty, kdy si studenti také vyzkoušeli vázání překladu s originálem a tlumočnickou doložkou.