Týdenní stáž studenta PR v Bruselu

Martina Pokorná Zprávy z akcí

O jarních prázdninách se náš student PR v rámci spolupráce s Pardubickým a Plzeňským krajem podíval do Bruselu, kde se mimo jiné zúčastnil ustavujícího zasedání Evropského výboru regionů ČR a setkal se se členy České národní delegace. Za zmínku také stojí návštěva Stálého zastoupení ČR při EU, kde proběhlo setkání s dalšími stážisty a přednáška o možnostech pracovního uplatnění ve státní správě.