Soutěž – AGYSLINGUA – šk. rok 2023/24 – pozvánka a informace

Dvořáková Aktivity školy, Aktuality

AGYSLINGUA 2023

Ověř si své znalosti a přihlas se na soutěž AGYSLINGUA! Více informací níže, v dokumentu a v letáku zde.

Vážení ředitelé, vážení pedagogové,

rádi bychom Vaší škole nabídli možnost zúčastnit se soutěže v anglickém jazyce Agyslingua, kterou naše škola organizuje již od roku 2010.  Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií nejen v Pardubickém kraji.

Cílem soutěže je motivovat žáky ZŠ ve výuce anglického jazyka a tím i zvyšovat úroveň jazykových znalostí žáků, kteří poté odchází na SŠ. Zároveň bude soutěž děti připravovat na formát mezinárodních zkoušek z anglického jazyka, které jim poté zajišťují obrovské výhody při dalším vzdělávání a při hledání zaměstnání.

Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií nejen v Pardubickém kraji. Termín letošní soutěže je středa 6. 12. 2023.

Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:

  • úroveň A2 pro žáky ZŠ bez rozšířené výuky Aj – 8. třída + žáci sekundy
  • úroveň B1 pro žáky ZŠ bez rozšířené výuky Aj – 9. třída + žáci tercie
  • úroveň B2 pro žáky ZŠ s rozšířenou výukou Aj a pro žáky kvarty
  • úroveň NATIVE pro bilingvní žáky (napříč všemi ročníky)

Letos máme v organizaci soutěže několik novinek, tak jim prosím věnujte pozornost a o těchto novinkách prosím informujte i žáky:

  1. Nově žáky nepřihlašuje škola, ale každý uchazeč se přihlašuje sám přes online formulář kliknutím zde.

Konec přihlášek je letos stanoven na 15. 10. 2023 – 23:59.

  1. Po ukončení přihlašování přijde všem uchazečům email se zadáním úkolu, kterým bude natočení online videa na konkrétní téma a jeho zaslání v rámci prvního kola soutěže.
  2. Zaslaná videa budou hodnocená komisí a na základě výsledků budou žáci pozvání (nepozváni) na druhé, prezenční kolo soutěže u nás ve škole.

Jako tradičně bude zajištěn zajímavý program nejen pro soutěžící žáky, ale také pro jejich pedagogy. Ačkoli se letos přihlašují žáci samostatně, doprovázející pedagogy stále srdečně zveme k účasti na bohatém doprovodném programu 😊.

V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte: kroulikova@agys.cz.

S přáním pěkného dne, Mgr. Anna Kroulíková