Informace k testování žáků od 3. 1. 2022

Dvořáková Aktuality, Covid – aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci, na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Vám sdělujeme, že v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat preventivní testování všech žáků 2x v týdnu Ag testy Genrui a Sejoy, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek před 1. vyučovací hodinou. V případě nepřítomnosti v těchto dnech budou žáci preventivně testováni první vyučovací …

Program dne otevřených dveří 3. 11.

rohja Aktuality

DOD se bude konat v průběhu 7 vyučovacích hodin (od 7.55 do 14.30 hodin). Co pro vás máme připraveno? Informace o možnostech studia: ředitel školy Ing. Josef Krčil (ředitelna) informace o možnostech studia na naší škole, přijímací řízení, kritéria PŘ, nabídka jednotlivých oborů vzdělání, informace o maturitě Návštěva výuky gymnaziálních oborů (ŠVP Gymnázium-živé jazyky a ŠVP Gymnaziální lyceum):  výuka předmětů …

COVID opatření ke dni otevřených dveří 3. 11.

rohja Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, na základě mimořádného opatření MZČR platného ode dne 30. září 2021 a mimořádného opatření platného ode dne 25.10. 2021 Vás prosíme o splnění níže uvedených bezpečnostních opatření umožňujících Váš vstup do budovy školy na Den otevřených dveří. 1) všechny osoby pohybující se v budově školy musí mít nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), tj. respirátor …

Den angličtiny 21.10.2021 ZRUŠEN

Dvořáková Aktuality

Vážení zájemci o návštěvu na Dni angličtiny na AGYSu, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace byl tento termín zrušen. Den angličtiny proběhne on-line v jiném termínu. Pro bližší informace sledujte naše stránky či Facebook.  

Studentské volby do Poslanecké sněmovny ČR

Dvořáková Aktuality

Studenti naší školy se ve dnech 20. a 21.9. 2021 aktivně zapojili do Studentských voleb do Poslanecké sněmovny 2021, které se konaly pod záštitou organizace: Jeden svět na školách. Výsledky voleb naleznete na webových stránkách www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky a my děkujeme Mgr. Janě Čermákové a studentům Tereze Hrstkové, Tereze Schmidtové a Viktoru Nermuťovi za jejich skvělou přípravu a organizaci.

Výsledky hlasování do školské rady

Dvořáková Aktuality, Úřední deska

Vážení zákonní zástupci, milí studenti, níže jsou uvedeny výsledky hlasování do školské rady z řad zákonných zástupců a pedagogů. Výsledky hlasování  – zákonní zástupci Výsledky hlasování – pedagogičtí pracovníci  

Oznámení o konání voleb do školské rady

Dvořáková Aktuality

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 3 členy. Více v dokumentech. Oznámení o volbě Přihláška kandidáta Volební komise Volební řád