Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2021/22


Zahájení školního roku

1. 9. 2021

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

2. 9. 2021 (od 16:00)

Podzimní prázdniny

27. – 29. 10. 2021

Rodičovské schůzky

18. 11. 2021 (od 16:00)

Mezní termín pro podání přihlášek k jarní maturitě

 

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Ukončení vyučování v prvním pololetí

31. 1. 2022

Jednodenní pololetí

4. 2. 2022

Jarní prázdniny

28. 2. – 6. 3. 2022

Velikonoční prázdniny

14. – 15. 4. 2022

Příprava na maturitu (4.A, 4.C)

duben 2022

Příprava na maturitu (4.D)

duben 2022

Maturity - Praktické zkoušky profilové části (4.A)

 

Maturita PP CJL

 

Rodičovské schůzky

20. 4. 2022 (od 16h)

Ukončení vyučování 2. pololetí 4. ročníky

25. 4. 2022

Maturita PP ANJ

 

Maturity DT MAT

 

Maturity DT ANJ

 

Maturity DT CJL

 

Maturity – ústní zkoušky společné a profilové části

 

Odborná praxe 3. ročníků (3.A a 3.B)

16. – 27. 5. 2022

Mezní termín pro podání přihlášek k podzimní maturitě

 

Ukončení vyučování v druhém pololetí

30. 6. 2022 (1.– 3. ročníky)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022

Zahájení školního roku 2021/22

1. 9. 2022

Maturity podzim – didaktické testy a písemné práce společné části

konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – profilové zkoušky všech forem

 konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – ústní zkoušky společné části

 konkrétní termín stanoví MŠMT