Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2019/20


Zahájení školního roku

2. 9. 2019

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

4. 9. 2019 (od 16:00)

Podzimní prázdniny

29. 10. – 30. 10. 2019

Rodičovské schůzky

20. 11. 2019 (od 16:00)

Mezní termín pro podání přihlášek k jarní maturitě

1. 12. 2019

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Ukončení vyučování v prvním pololetí

30. 1. 2020

Jednodenní pololetí

31. 1. 2020

Jarní prázdniny

10. 2. – 16. 2. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. – 10. 4. 2020

Příprava na maturitu (4.A, 4.C)

6. 4, 24. 4. 29. 4. 2020

Příprava na maturitu (4.D)

7. 4, 24. 4. 29. 4. 2020

Maturity - Praktické zkoušky profilové části (4.A, 4.C)

7. 4. 2020

Maturita PP CJL

8. 4. 2020

Rodičovské schůzky

22. 4. 2020 (od 16:00)

Ukončení vyučování 2. pololetí 4. ročníky

23. 4. 2020

Maturita PP ANJ

30. 4. 2020

Maturity – didaktické testy společné části

4. - 6. 5. 2020

(termín určí MŠMT)

Maturity – ústní zkoušky společné a profilové části

4.D 18. – 21. 5. 2020; 4.A 22. a 25. 5. 2020; 4.C 26. 5.  - 27. 5. 2020

Odborná praxe 3. ročníků (3.C)

18. 5. – 12. 6. 2020

Odborná praxe 3. ročníků (3.A)

18. 5. – 29. 5. 2020

Mezní termín pro podání přihlášek k podzimní maturitě

25. 6. 2020

Ukončení vyučování v druhém pololetí

30. 6. 2020 (1.- 3. ročníky)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/21

1. 9. 2020

Maturity podzim – didaktické testy a písemné práce společné části

konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – profilové zkoušky všech forem

 konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – ústní zkoušky společné části

 konkrétní termín stanoví MŠMT