Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2019/20


Zahájení školního roku

2. 9. 2019

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

4. 9. 2019 (od 16:00)

Podzimní prázdniny

29. 10. – 30. 10. 2019

Rodičovské schůzky

20. 11. 2019 (od 16:00)

Mezní termín pro podání přihlášek k jarní maturitě

1. 12. 2019

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Ukončení vyučování v prvním pololetí

30. 1. 2020

Jednodenní pololetí

31. 1. 2020

Jarní prázdniny

10. 2. – 16. 2. 2020

Velikonoční prázdniny

9. 4. – 10. 4. 2020

Příprava na maturitu (4.A, 4.C)

6. 4, 24. 4. 29. 4. 2020

Příprava na maturitu (4.D)

7. 4, 24. 4. 29. 4. 2020

Maturity - Praktické zkoušky profilové části (4.A, 4.C)

7. 4. 2020

Maturita PP CJL

8. 4. 2020

Rodičovské schůzky

22. 4. 2020 (od 16:00)

Ukončení vyučování 2. pololetí 4. ročníky

23. 4. 2020

Maturita PP ANJ

30. 4. 2020

Maturity DT MAT

4. 5. 2020

Maturity DT ANJ

4. 5. 2020

Maturity DT CJL

5. 5. 2020

Maturity – ústní zkoušky společné a profilové části

4.D 18. – 21. 5. 2020; 4.A 22. a 25. 5. 2020; 4.C 26. 5.  - 27. 5. 2020

Odborná praxe 3. ročníků (3.C)

18. 5. – 12. 6. 2020

Odborná praxe 3. ročníků (3.A)

18. 5. – 29. 5. 2020

Mezní termín pro podání přihlášek k podzimní maturitě

25. 6. 2020

Ukončení vyučování v druhém pololetí

30. 6. 2020 (1.- 3. ročníky)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/21

1. 9. 2020

Maturity podzim – didaktické testy a písemné práce společné části

konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – profilové zkoušky všech forem

 konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – ústní zkoušky společné části

 konkrétní termín stanoví MŠMT