Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2018/19


Zahájení školního roku

3. 9. 2018

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

5. 9. 2018 (od 16:00)

Podzimní prázdniny

29. 10. – 30. 10. 2018

Rodičovské schůzky

21. 11. 2018 (od 16:00)

Mezní termín pro podání přihlášek k jarní maturitě

1. 12. 2018

Vánoční prázdniny

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Ukončení vyučování v prvním pololetí

31. 1. 2019

Jednodenní pololetí

1. 2. 2019

Jarní prázdniny

4. 2. – 10. 2. 2019

Velikonoční prázdniny

18. 4. – 19. 4. 2019

Příprava na maturitu (4.A, 4.C)

8. 4., 25. 4. – 30. 4. 2019

Příprava na maturitu (4.D)

9. 4. 2019, 25. 4. – 30. 4. 2019

Maturity - Praktické zkoušky profilové části (4.A, 4.C)

9. 4. 2019

Rodičovské schůzky

24. 4. 2019 (od 16:00)

Maturity – didaktické testy společné části

Období od 2. 5. do 10. 5. 2019 (termín určí MŠMT)

Maturity – ústní zkoušky společné a profilové části

4.D 27. – 31. 5. 2019; 4.A 22. – 24. 5. 2019; 4.C 21. 5. 2019

Odborná praxe 3. ročníků (3.C)

30. 5. – 26. 6. 2019

Odborná praxe 3. ročníků (3.A)

3. 6. – 14. 6. 2019

Mezní termín pro podání přihlášek k podzimní maturitě

25. 6. 2019

Ukončení vyučování v druhém pololetí

28. 6. 2019

Hlavní prázdniny

29. 6. – 31. 8. 2019

Zahájení školního roku 2019/20

2. 9. 2019

Maturity podzim – didaktické testy a písemné práce společné části

Období od 1. 9. do 10. 9. 2019 (výsledky 10. 9. 2018) – konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – profilové zkoušky všech forem

Období od 1. 9. do 20. 9. 2019 – konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – ústní zkoušky společné části

Období od 11. 9. do 20. 9. 2019 – konkrétní termín stanoví MŠMT