Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2023/2024


Událost

Termín

Zahájení školního roku

4. 9. 2023

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

6. 9. 2022 (od 16:00)

Podzimní prázdniny

26. – 27. 10. 2023

Pedagogická rada

15. 11. 2023

Rodičovské schůzky

22. 11. 2023 (od 16:00)

Mezní termín pro podání přihlášek k jarní maturitě

1. 12. 2023

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

Pedagogická rada

24. 1. 2024

Ukončení vyučování v prvním pololetí

31. 1. 2024

Jednodenní pololetní prázdniny

2. 2. 2024

Jarní prázdniny

11.–17. 3. 2024

Velikonoční prázdniny

28.–29. 3. 2024

Pedagogická rada (4. ročníky)

24. 4. 2024

Příprava na maturitu (4.A)

3.4., 24.-29.4.2024

Příprava na maturitu (4.B)

3.4., 24.-29.4.2024

Příprava na maturitu (4.A)

3.4., 24.-29.4.2024

Maturity - Praktické zkoušky profilové části (4.A)

4. 4. 2024

Maturita PP CJL

8. 4. 2024

Rodičovské schůzky

25. 4. 2024 (od 16h)

Ukončení vyučování 2. pololetí 4. ročníky

30. 4. 2024

Maturita PP ANJ

9.4.2024

Maturity DT

Bude upřesněno - viz Maturity

Maturity PP 2. cizí jazyk

10.4.2024

Maturity – ústní zkoušky  4.A

Bude upřesněno - viz Maturity

Maturity – ústní zkoušky 4.B

Bude upřesněno - viz Maturity

Maturity – ústní zkoušky 4.D

Bude upřesněno - viz Maturity

Odborná praxe 3. ročníků (3.A a 3.B)

Bude upřesněno

Mezní termín pro podání přihlášek k podzimní maturitě

25. 6. 2024

Pedagogická rada

25. 6. 2024

Ukončení vyučování v druhém pololetí

28. 6. 2024 (1.– 3. ročníky)

Hlavní prázdniny

29.6.. – 1.9. 2024

Zahájení výuky školního roku 2023/24

2. 9. 2024

Maturity podzim – didaktické testy a písemné práce společné části

 konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – profilové zkoušky všech forem

 konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – ústní zkoušky společné části

 konkrétní termín stanoví MŠMT