Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2021/22


Zahájení školního roku

1. 9. 2021

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

2. 9. 2021 (od 16:00)

Podzimní prázdniny

27. – 29. 10. 2021

Rodičovské schůzky

18. 11. 2021 (od 16:00)

Mezní termín pro podání přihlášek k jarní maturitě

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Ukončení vyučování v prvním pololetí

31. 1. 2022

Jednodenní pololetí

4. 2. 2022

Jarní prázdniny

28. 2. – 6. 3. 2022

Velikonoční prázdniny

14. – 15. 4. 2022

Příprava na maturitu (4.A)

6.4., 26.-29.4.2022

Příprava na maturitu (4.D)

6.4., 26.-29.4.2022

Maturity - Praktické zkoušky profilové části (4.A)

8.4.2022

Maturita PP CJL

11.4.2022

Rodičovské schůzky

20. 4. 2022 (od 16h)

Ukončení vyučování 2. pololetí 4. ročníky

25. 4. 2022

Maturita PP ANJ

7.4.2022

Maturity DT

2.-4.5.2022

Maturity PP 2. cizí jazyk 4.D

8.4.2022

Maturity – ústní zkoušky  4.A

25.-26.5.2022

Maturity – ústní zkoušky 4.D

19.-24.5.2022

Odborná praxe 3. ročníků (3.A a 3.B)

16. – 27. 5. 2022

Mezní termín pro podání přihlášek k podzimní maturitě

Ukončení vyučování v druhém pololetí

30. 6. 2022 (1.– 3. ročníky)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022

Zahájení školního roku 2022/23

Maturity podzim – didaktické testy a písemné práce společné části

konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – profilové zkoušky všech forem

 konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – ústní zkoušky společné části

 konkrétní termín stanoví MŠMT