Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2019/20


Zahájení školního roku

1. 9. 2020

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

2. 9. 2020 (od 16:00)

Podzimní prázdniny

29. 10. – 30. 10. 2020

Rodičovské schůzky

18. 11. 2020 (od 16:00)

Mezní termín pro podání přihlášek k jarní maturitě

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Ukončení vyučování v prvním pololetí

28. 1. 2021

Jednodenní pololetí

29. 1. 2021

Jarní prázdniny

15. 2. – 121. 2. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. – 2. 4. 2021

Příprava na maturitu (4.A, 4.C)

6. 4.2021, 26. 4. - 29. 4. 2021

Příprava na maturitu (4.D)

7. 4.2021, 26. 4. - 29. 4. 2021

Maturity - Praktické zkoušky profilové části (4.A, 4.C)

7. 4. 2021

Maturita PP CJL

Rodičovské schůzky

21. 4. 2021 (od 16h)

Ukončení vyučování 2. pololetí 4. ročníky

23. 4. 2021

Maturita PP ANJ

Maturity DT MAT

Maturity DT ANJ

Maturity DT CJL

Maturity – ústní zkoušky společné a profilové části

4.A: 18. 5. - 19. 5. 2021

4.C: 20. 5. - 21. 5. 2021

4.D: 24. 5. - 26. 5. 2021

Odborná praxe 3. ročníků (3.A)

17. 5. - 28. 5. 2021

Mezní termín pro podání přihlášek k podzimní maturitě

Ukončení vyučování v druhém pololetí

30. 6. 2021 (1.- 3. ročníky)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021

Zahájení školního roku 2020/21

1. 9. 2021

Maturity podzim – didaktické testy a písemné práce společné části

konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – profilové zkoušky všech forem

 konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – ústní zkoušky společné části

 konkrétní termín stanoví MŠMT