Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2022/23


Událost

Termín

Zahájení školního roku

1. 9. 2022

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

7. 9. 2022 (od 16:00)

Podzimní prázdniny

26. – 27. 10. 2022

Pedagogická rada

16. 11. 2022

Rodičovské schůzky

23. 11. 2022 (od 16:00)

Mezní termín pro podání přihlášek k jarní maturitě

1. 12. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

Pedagogická rada

25. 1. 2023

Ukončení vyučování v prvním pololetí

31. 1. 2023

Jednodenní pololetní prázdniny

3. 2. 2023

Jarní prázdniny

6.–12. 3. 2023

Velikonoční prázdniny

6.–7. 4. 2023

Pedagogická rada (4. ročníky)

18. 4. 2023

Příprava na maturitu (4.A)

11.4., 24.-27.4.2023

Příprava na maturitu (4.B)

11.4., 24.-27.4.2023

Příprava na maturitu (4.A)

11.4., 24.-27. 4. 2023

Maturity - Praktické zkoušky profilové části (4.A)

12. 4. 2023

Maturita PP CJL

19. 4. 2023

Rodičovské schůzky

19. 4. 2023 (od 16h)

Ukončení vyučování 2. pololetí 4. ročníky

28. 4. 2023

Maturita PP ANJ

20.4.2023

Maturity DT

2.-3. 5. 2023

Maturity PP 2. cizí jazyk 4.D

21.4.2023

Maturity – ústní zkoušky  4.A

16. -17. 5. 2023

Maturity – ústní zkoušky 4.B

18.-19. 5. 2023

Maturity – ústní zkoušky 4.D

22.-24. 5. 2023

Odborná praxe 3. ročníků (3.A a 3.B)

15.– 26. 5. 2023

Mezní termín pro podání přihlášek k podzimní maturitě

25. 6. 2023

Pedagogická rada

26. 6. 2023

Ukončení vyučování v druhém pololetí

30. 6. 2023 (1.– 3. ročníky)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2023

Zahájení výuky školního roku 2023/24

4. 9. 2023

Maturity podzim – didaktické testy a písemné práce společné části

1.-10. 9. 2023, konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – profilové zkoušky všech forem

 1. -10. 9. 2023, konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – ústní zkoušky společné části

 konkrétní termín stanoví MŠMT