Organizace školního roku


Důležité termíny školního roku 2020/21


Zahájení školního roku

1. 9. 2020

Rodičovské schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

2. 9. 2020 (od 16:00)

Podzimní prázdniny

29. 10. – 30. 10. 2020

Rodičovské schůzky

18. 11. 2020 (od 16:00)

Mezní termín pro podání přihlášek k jarní maturitě

 

Vánoční prázdniny

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Ukončení vyučování v prvním pololetí

28. 1. 2021

Jednodenní pololetí

29. 1. 2021

Jarní prázdniny

15. 2. – 21. 2. 2021

Velikonoční prázdniny

1. 4. – 2. 4. 2021

Příprava na maturitu (4.A, 4.C)

16. 4.2021, 18. 5. - 21. 5. 2021

Příprava na maturitu (4.D)

16. 4.2021, 18. 5. - 21. 5. 2021

Maturity - Praktické zkoušky profilové části (4.A, 4.C)

19. 4. 2021

Maturita PP CJL

 

Rodičovské schůzky

21. 4. 2021 (od 16h)

Ukončení vyučování 2. pololetí 4. ročníky

17. 5. 2021

Maturita PP ANJ

 

Maturity DT MAT

24. 5. 2021 (od 8 hodin)

Maturity DT ANJ

24. 5. 2021 (od 13.30 hodin)

Maturity DT CJL

25. 5. 2021 (od 8 hodin)

Maturity – ústní zkoušky společné a profilové části

4.A: 4. 6. 2021

4.C: 8. 6. 2021

4.D: 1.- 2. 6. 2021

Odborná praxe 3. ročníků (3.A)

31. 5. - 11. 6. 2021

Mezní termín pro podání přihlášek k podzimní maturitě

 

Ukončení vyučování v druhém pololetí

30. 6. 2021 (1.- 3. ročníky)

Hlavní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2021

Zahájení školního roku 2021/22

1. 9. 2021

Maturity podzim – didaktické testy a písemné práce společné části

konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – profilové zkoušky všech forem

 konkrétní termín stanoví MŠMT

Maturity podzim – ústní zkoušky společné části

 konkrétní termín stanoví MŠMT