ISIC


Image

Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.200 různých slev a výhod v ČR. (nákupy, stravování, vstupné na festivaly, různé akce, permanentky v lyžařských areálech, letenky, vlakové a autobusové jízdenky, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách). ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný AGYSEM?

 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (dopravní podniky, kina atd.)
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia, licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku, po roce se následně student může rozhodnout, zda si platnost průkazu prodlouží.
 • Školní ISIC je levnější! V běžné distribuci stojí 500 Kč každý rok.
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč.
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč.
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.

  Chci si pořídit školní průkaz ISIC

  Kontaktní osobou, která se stará o průkazy ISIC na AGYSU je Iveta Justová – sekretariát školy,
  kontakt: sekretariat@agys.cz; tel. 466 303 083.

  Pro žáky – 1. ročník

  V případě zájmu vyplňte žádost o průkaz (formulář ke stažení zde nebo na www.agys.cz) a spolu s poplatkem 350 Kč odevzdejte svému třídnímu učiteli do 6. 9. 2022. Dále na e-mail: sekretariat@agys.cz obratem pošlete průkazovou fotografii a do předmětu emailu uveďte „jméno a příjmení – karta ISIC“. Je nutné použít kvalitní digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí). Hotovou ISIC kartu vám předá váš třídní učitel.

  Pro ostatní žáky

  V případě zájmu vyplňte žádost o průkaz (formulář ke stažení zde nebo na www.agys.cz) a spolu s poplatkem 350 Kč odevzdejte v sekretariátu školy v úředních hodinách k tomu určených. Dále na e-mail: sekretariat@agys.cz obratem pošlete průkazovou fotografii a do předmětu emailu uveďte „jméno a příjmení – karta ISIC“. Je nutné použít kvalitní digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí). Hotovou ISIC kartu si na vyzvání přes MS Teams vyzvednete v sekretariátu školy.

  Průkaz ISIC nelze vydat bez přihlášky! Přihlášku lze vyplnit na místě. Průkaz ISIC lze objednat kdykoliv během školního roku.

  Platnost průkazu ISIC

  Platnost licence ISIC končí vždy k 31. 12. Zkontrolujte si platnost na vašem průkazu studenta!

  Platnost licence ISIC je vždy maximálně 16 měsíců. Standardní platnost je od začátku září do konce prosince následujícího roku – například 09/2022–12/2023. Počáteční platnost licence ISIC je natištěna na přední straně nově vydaného průkazu. Po jejím vypršení se licence stává neplatnou a bez jejího obnovení tak u průkazu zaniká funkčnost průkazu ISIC u poskytovatelů slev a ostatních subjektů akceptován jako průkaz ISIC. Prodloužit platnost licence ISIC je možno nákupem ISIC revalidační známky.

  Proč bych si měl každoročně prodloužit platnost licence ISIC (zakoupit ISIC revalidační známku)?
  Úhrada licenčního poplatku 250 Kč je jedinou možností, jak zachovat v platnosti licenci ISIC a její akceptace u smluvních partnerů / poskytovatelů slev. V případě neobnovení platnosti licence ISIC je průkaz při skončení platnosti licence automaticky vyřazen z Databáze platných průkazů ISIC a nebude dál jako průkaz ISIC akceptován žádným ze smluvních partnerů průkazu ISIC v ČR ani ve světě.

  Revalidační známka                                                                                            

  Prodej revalidačních známek bude zahájen v průběhu měsíce 11/12 daného školního roku a žáci budou o této možnosti prodeje ještě informováni prostřednictvím Teams, Bakaláři, školní email.

  Jak prodloužit platnost průkazu ISIC?

  Uhraďte poplatek 250 Kč v sekretariátu školy v úředních hodinách k tomu určených a obratem obdržíte revalidační známku, která vám bude nalepena na rub průkazu.

  Image

  Máš dotazy?   Kontakty