Karta ISIC/čip (klíčenka)


Vstup do budovy školy

V důsledku rekonstrukce vstupu do školy došlo k montáži automatických dveří a od školního roku 2023/2024 dle školního řádu platného od 1. 9. 2023 musí mít každý žák čip pro otevírání těchto vstupních dveří.

Tento čip lze zajistit

 1. v průkazu studenta ISIC s logem školy (velmi doporučujeme)
 2. v klíčence vydávané současně s interním Průkazem žáka AGYS – Anglického gymnázia a SOŠ, s.r.o.

Žáci, kteří si již v minulých letech kartu ISIC zakoupili, budou automaticky zařazeni do systému ISIC port a karta jim bude fungovat při vstupu do budovy.

Jak objednat kartu ISIC nebo čip (klíčenku)?

Image

1. ISIC

Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.200 různých slev a výhod v ČR. (nákupy, stravování, vstupné na festivaly, různé akce, permanentky v lyžařských areálech, letenky, vlakové a autobusové jízdenky, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách). ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný AGYSEM?

 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (dopravní podniky, kina atd.)
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia, licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole.
 • Školní ISIC je levnější!
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč.
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč.
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč.
  • V ceně průkazu je jeho digitální verze, viz Alive APP (Google Play, App Store)
  • ISIC v on-line distribuci stojí ročně 500 Kč.

Chci si pořídit školní průkaz ISIC

Kontaktní osobou, která se stará o průkazy ISIC na AGYSU je Iveta Justová – sekretariát školy, kontakt: sekretariat@agys.cz; tel. 466 303 083.

Pro žáky – 1. ročník

V případě zájmu vyplňte žádost o průkaz (formulář ke stažení ZDE). Na emailovou adresu isic@agys.cz zašlete průkazovou fotografii společně s vyplněno přihláškou. Je nutné použít kvalitní digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí). Do předmětu emailu uveďte „jméno, příjmení a obor vzdělání (GY, GL, PR)“. Následně Vám bude zaslána faktura (srpen 2023) na částku 350 Kč. Po zaplacení této faktury kartu zhotovíme a na začátku školního roku 2023/2024 si ji vyzvednete v sekretariátu školy nebo vám ji předá třídní učitel.

Pro ostatní žáky

V případě zájmu vyplňte žádost o průkaz (formulář ke stažení ZDE). Na emailovou adresu isic@agys.cz zašlete průkazovou fotografii společně s vyplněno přihláškou. Je nutné použít kvalitní digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí). Do předmětu emailu uveďte „jméno, příjmení a obor vzdělání (GY, GL, PR)“. Následně Vám bude zaslána faktura na částku 350 Kč. Po zaplacení této faktury kartu ISIC zhotovíme a na vyzvání přes MS Teams si ji vyzvednete v sekretariátu školy.

Platnost průkazu ISIC

Platnost licence ISIC končí vždy k 31. 12. Zkontrolujte si platnost na vašem průkazu studenta! Platnost licence ISIC je vždy maximálně 16 měsíců. Standardní platnost je od začátku září do konce prosince následujícího roku – například 09/2023–12/2024. Počáteční platnost licence ISIC je natištěna na přední straně nově vydaného průkazu. Po jejím vypršení se licence stává neplatnou a bez jejího obnovení tak u průkazu zaniká funkčnost průkazu ISIC u poskytovatelů slev a ostatních subjektů nebude akceptován jako průkaz ISIC.

Nicméně pro potřeby školy je to stále platný průkaz studenta, a tedy bude i nadále fungovat k otevírání dveří, k přístupu ke kopírce, ke kontrole docházky apod.

Proč bych si měl/a každoročně prodloužit platnost licence ISIC (zakoupit ISIC revalidační známku)?

Úhrada licenčního poplatku 250 Kč je jedinou možností, jak zachovat v platnosti licenci ISIC a její akceptace u smluvních partnerů / poskytovatelů slev. V případě neobnovení platnosti licence ISIC je průkaz při skončení platnosti licence automaticky vyřazen z Databáze platných průkazů ISIC a nebude dál jako průkaz ISIC akceptován žádným ze smluvních partnerů průkazu ISIC v ČR ani ve světě.

Revalidační známka                                                                                            

Prodej revalidačních známek bude zahájen v průběhu měsíce 10/11 daného školního roku a žáci budou o této možnosti prodeje ještě informováni prostřednictvím Teams, Bakaláři, školní email.

Jak prodloužit platnost průkazu ISIC?

Uhraďte poplatek 250 Kč v sekretariátu školy v úředních hodinách k tomu určených a obratem obdržíte revalidační známku, která vám bude nalepena na rub průkazu.

Image

2. Čip (klíčenka)

V případě, že nemáte zájem o kartu ISIC je nutné si zajistit čip – klíčenku pro vstup do budovy školy. V sekretariátu školy si v úředních hodinách k tomu určených zakoupíte v hotovosti tento čip. Poplatek činí 150 Kč.

Máš dotazy? Kontakty