Výchovný poradce a protidrogový preventista


Výchovný a kariérový poradce

Image

Mgr. Beránková Lenka

pá 13:05 - 14:45

S čím ti může pomoci výchovná poradkyně?

  • s tvojí kariérou
  • směřováním po škole
  • s problémy s učením
  • a s čímkoli, co se týká tvé budoucí dráhy a školy
Výchovný poradce se věnuje poradenské činnosti v oblasti kariérového poradenství, metodám pedagogické diagnostiky a intervence a psychologickému poradenství.

Preventista patologických jevů

Image

Mgr. Jitka Kadlecová

út 14:30 - 15:15

S čím ti může pomoci preventista?

  • se situací ve škole
  • se vztahy ve školním kolektivu
  • s čímkoli dalším, co se týká tvého života ve škole