Přijímací řízení

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Anglické gymnázium

denní

4

maturita

30

Gymnaziální lyceum

denní

4

maturita

30

PR, média a marketingová komunikace

denní

4

maturita

30

 

Forma přijímací zkoušky


Jako náš uchazeč budeš psát Jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky, která bude ze 60% rozhodovat o výsledku řízení. Dále přihlédneme k výsledkům tvého předchozího vzdělávání.


Kritéria přijímacího řízení
 

Jak probíhá přijímací řízení?


 • Podání přihlášky

  Přihláška musí být podána na předepsaném tiskopisu s vyplněným prospěchem z posledních dvou ročníků ZŠ a musí být potvrzena základní školou. Přihlášku musíš podat nejpozději 1. 3. 2020, ale raději neváhej příliš dlouho a podej ji klidně ještě dnes.

 • Přijímací zkouška

  Letos budeš skládat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Termín zkoušky je 8. 6. 2020. Náhradní termín je stanoven na úterý 23. 6. 2020. Další informace najdete zde. Informace k ochraně zdraví v průběhu přijímacích zkoušek najdete zde. Podrobný nový časový rozvrh zkoušky je zde. Nezapomeň donést od rodičů podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění! Můžeš si ho stáhnout zde. Bez něho tě do školy nemůžeme pustit.

 • Podání zápisového lístku

  Podal jsi přihlášku a úspěšně složil zkoušku? Tak to ti patří velká gratulace! Teď ještě nezapomeň na poslední krok, kterým je podání Zápisového lístku do sekretariátu školy. Nově máš na to jen 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí (do 23. 6. 2020), tak si pospěš! Více informací k zápisovému lístku najdeš zde

 • Podepsání smlouvy o studiu

  Stavíš se se zákonným zástupcem do kanceláře ředitele, kde podepíšete smlouvu o vzdělání. Součástí smlouvy je i školné – více informací najdeš zde

 • Pokud nejste přijati z kapacitních důvodů

  Pokud nejste přijati z kapacitních důvodů, ale splnili jste podmínky přijímacího řízení, můžete si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout 16. 6. 2020 v době od 12:00 do 15:00 a rovnou podat žádost o nové rozhodnutí. Po tomto termínu budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí se vzorem žádosti o vydání nového rozhodnutí odeslána poštou nebo datovou schránkou. Více informací najdete zde. Žádost o nové rozhodnutí – zde

 • Vyhlášení 2. kola

  Dne 16. 6. 2020 bylo vyhlášeno 2. kolo k doplnění počtu studentů na obory 63-41-M/02 Obchodní akademie (ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace) a 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (ŠVP Gymnaziální lyceum). Kritéria přijímacího řízení zde

Stáhni si přihlášku
Informace k přijímací zkoušce z Čj a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí
Metodická informace ke konání PZ uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami


Jak vypadá jednotná přijímací zkouška?


Přijímací zkoušky jsou organizované společností CERMAT a jsou pro všechny střední školy v ČR stejné.

 

Český jazyk


uzavřené a otevřené úlohy
hodnotí se i odpovědi celou větou
délka zkoušky 70 minut


Matematika


uzavřené a otevřené úlohy
hodnotí se postup řešení
délka zkoušky 85 minut


Další informace


u testů nejsou povoleny pomůcky, jako kalkulačka, pravidla pravopisu. Další informace najdeš na cermat.cz


  K čemu ještě přihlédneme u přijímaček?


  Za aktivitu body navíc


  Pro všechny obory platí stejná základní pravidla: výsledky z přijímací zkoušky se podílí na celkovém výsledku přijímaček ze 60 %. Na zbylých 40 % má vliv u každého oboru něco jiného - podívej se na seznam věcí, ke kterým přihlédneme u přijímacího řízení.

  Stáhni si přihlášku!

  Anglické gymnázium

  • tvá poslední dvě vysvědčení
  • hodnocení z angličtiny
  • účast na olympiádách a soutěžích

  Gymnaziální lyceum

  • tvá poslední dvě vysvědčení
  • studium v zahraničí
  • účast na olympiádách a soutěžích
  • kulturní a sportovní činnost

  PR, média a komunikace

  • tvá poslední dvě vysvědčení
  • studium v zahraničí
  • účast na olympiádách a soutěžích
  • kulturní a sportovní činnost

  Tyto své aktivity musíš doložit diplomem, nebo třeba účastnickým listem, který přiložíš k přihlášce.

  Kolik stojí studium?


  Díky školnému nabízíme nejen rozšířenou výuku angličtiny, ale především skvělý servis. Navíc se neustále inovujeme – chystáme Erasmus+, každý rok kupujeme novou techniku, vylepšujeme zázemí a chystáme nové stáže i asistence studia v zahraničí. Očekávat můžeš samozřejmě i individuální přístup na úrovni, kterou jinde nenajdeš.

  Ve školním roce 2019/20 je výše školného stanovena na 2 400 Kč měsíčně u oboru PR, média a 2 600 Kč měsíčně u oborů Anglické gymnázium a Gymnaziální lyceum. Investice do vzdělání je to nejlepší, co můžeš pro svou budoucnost udělat. A garantujeme ti, že této investice nebudeš do konce života litovat.

   

  S čím můžeš díky školnému počítat


  Učit tě budou rodilí mluvčí


  Díky školnému ti můžeme nabídnout špičkovou výuku cizích jazyků v podání rodilých mluvčích.

  Jsi pro nás na prvním místě


  Můžeš se spolehnout, že pro nás nejsi jen číslo. Jinde o indiviuálním přístupu jen mluví, my ho aplikujeme.

  Získáš certifikát Cambridge English


  Mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English jsou tím nejlepším dokladem, že umíš anglicky.

  Erasmus, studium v zahraničí a stáže


  Díky školnému ti můžeme zajistit nekonečné možnosti, co během studia dělat a kam vyrazit.

  Všudypřítomná angličtina


  Budeš mluvit anglicky, a to opravdu dobře. U nás se totiž v tomto jazyce učí většina předmětů.

  Zahraničí máš na dosah


  Chceš se v rámci studia podívat do světa? Počítej s naší podporou. Zařídíme to.

  6 cizích jazyků


  Bežná škola učí dva cizí jazyly, u nás jich můžeš studovat sedm. I díky školnému si můžeme dovolit zaplatit ty nejlepší učitele, kteří tě jazyky naučí.

  Spojení s praxí


  I díky školnému jsme pro firmy dostatečně silným a zajímavým hráčem a můžeme tak navazovat skvělá partnerství.

  Projektová výuka


  U nás nebudeš jen sedět v lavicích a pasivně přijímat informace. Díky dostatečným prostředkům si můžeme dovolit být při výuce inovativní.

  Jak se k nám dostat?


  Najdeš nás na této adrese:

  Gorkého 867
  530 02 Pardubice

  Spojit se s námi můžeš takto:

   +420 466 303 083
  info@agys.cz