Přijímací řízení

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Anglické gymnázium

denní

4

maturita

30

Gymnaziální lyceum

denní

4

maturita

30

PR, média a marketingová komunikace

denní

4

maturita

30

 

Forma přijímací zkoušky


Jako náš uchazeč budeš psát Jednotnou přijímací zkoušku z Českého jazyka a Matematiky, která bude ze 60% rozhodovat o výsledku řízení. Dále přihlédneme k výsledkům tvého předchozího vzdělávání.


Kritéria přijímacího řízení
 

Jak probíhá přijímací řízení?


 • Podání přihlášky

  Přihláška musí být podána na předepsaném tiskopisu s vyplněným prospěchem z posledních dvou ročníků ZŠ a musí být potvrzena základní školou. Přihlášku musíš podat nejpozději 1. 3. 2019, ale raději neváhej příliš dlouho a podej ji klidně ještě dnes.

 • Přijímací zkouška

  Letos budeš skládat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Termíny zkoušky jsou 12. 4. a 15. 4. 2019. Náhradní termíny jsou 13. 5. a 14. 5. 2019. Jednotné zkušební schéma

 • Podání zápisového lístku

  Podal jsi přihlášku a úspěšně složil zkoušku? Tak to ti patří velká gratulace! Teď ještě nezapomeň na poslední krok, kterým je podání Zápisového lístku do sekretariátu školy. Máš na to jen 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí, tak si pospěš!

 • Podepsání smlouvy o studiu

  Stavíš se se zákonným zástupcem do kanceláře ředitele, kde podepíšete smlouvu o vzdělání. Součástí smlouvy je i školné – více informací najdeš zde

 • Pokud nejste přijati z kapacitních důvodů

  Pokud nejste přijati z kapacitních důvodů, ale splnili jste podmínky přijímacího řízení, můžete podat odvolání k rukám ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání doporučujeme předat osobně v ředitelně školy nebo jej můžete poslat poštou. Formuláře pro podání odvolání jsou k dispozici v sekretariátu školy nebo zde.

 • Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

  Další možností je podat si přihlášku do 2. kola přijímacího řízení – v této chvíli máme vypsané 2. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání Ekonomické lyceum, ŠVP Gymnaziální lyceum a na obor vzdělání Obchodní akademie, ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace. Formulář přihlášky najdete na našich stránkách v záložce pro uchazeče, nebo si jej můžete vyzvednout v sekretariátu školy. Kritéria zde. Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení přijímáme do 13. 5. 2019.

Stáhni si přihlášku


Jak vypadá jednotná přijímací zkouška?


Přijímací zkoušky jsou organizované společností CERMAT a jsou pro všechny střední školy v ČR stejné.

 

Český jazyk


uzavřené a otevřené úlohy
hodnotí se i odpovědi celou větou
délka zkoušky 60 minut


Matematika


uzavřené a otevřené úlohy
hodnotí se postup řešení
délka zkoušky 70 minut


Další informace


u testů nejsou povoleny pomůcky, jako kalkulačka, pravidla pravopisu. Další informace najdeš na cermat.cz


  K čemu ještě přihlédneme u přijímaček?


  Za aktivitu body navíc


  Pro všechny obory platí stejná základní pravidla: výsledky z přijímací zkoušky se podílí na celkovém výsledku přijímaček ze 60 %. Na zbylých 40 % má vliv u každého oboru něco jiného - podívej se na seznam věcí, ke kterým přihlédneme u přijímacího řízení.

  Stáhni si přihlášku!

  Anglické gymnázium

  • tvá poslední dvě vysvědčení
  • hodnocení z angličtiny
  • účast na olympiádách a soutěžích

  Gymnaziální lyceum

  • tvá poslední dvě vysvědčení
  • studium v zahraničí
  • účast na olympiádách a soutěžích
  • kulturní a sportovní činnost

  PR, média a komunikace

  • tvá poslední dvě vysvědčení
  • studium v zahraničí
  • účast na olympiádách a soutěžích
  • kulturní a sportovní činnost

  Tyto své aktivity musíš doložit diplomem, nebo třeba účastnickým listem, který přiložíš k přihlášce.

  Kolik stojí studium?


  Díky školnému nabízíme nejen rozšířenou výuku angličtiny, ale především skvělý servis. Navíc se neustále inovujeme – chystáme Erasmus+, každý rok kupujeme novou techniku, vylepšujeme zázemí a chystáme nové stáže i asistence studia v zahraničí. Očekávat můžeš samozřejmě i individuální přístup na úrovni, kterou jinde nenajdeš.

  Ve školním roce 2019/20 je výše školného stanovena na 2 400 Kč měsíčně u oboru PR, média a 2 600 Kč měsíčně u oborů Anglické gymnázium a Gymnaziální lyceum. Investice do vzdělání je to nejlepší, co můžeš pro svou budoucnost udělat. A garantujeme ti, že této investice nebudeš do konce života litovat.

   

  S čím můžeš díky školnému počítat


  Učit tě budou rodilí mluvčí


  Díky školnému ti můžeme nabídnout špičkovou výuku cizích jazyků v podání rodilých mluvčích.

  Jsi pro nás na prvním místě


  Můžeš se spolehnout, že pro nás nejsi jen číslo. Jinde o indiviuálním přístupu jen mluví, my ho aplikujeme.

  Získáš certifikát Cambridge English


  Mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English jsou tím nejlepším dokladem, že umíš anglicky.

  Erasmus, studium v zahraničí a stáže


  Díky školnému ti můžeme zajistit nekonečné možnosti, co během studia dělat a kam vyrazit.

  Všudypřítomná angličtina


  Budeš mluvit anglicky, a to opravdu dobře. U nás se totiž v tomto jazyce učí většina předmětů.

  Zahraničí máš na dosah


  Chceš se v rámci studia podívat do světa? Počítej s naší podporou. Zařídíme to.

  6 cizích jazyků


  Bežná škola učí dva cizí jazyly, u nás jich můžeš studovat sedm. I díky školnému si můžeme dovolit zaplatit ty nejlepší učitele, kteří tě jazyky naučí.

  Spojení s praxí


  I díky školnému jsme pro firmy dostatečně silným a zajímavým hráčem a můžeme tak navazovat skvělá partnerství.

  Projektová výuka


  U nás nebudeš jen sedět v lavicích a pasivně přijímat informace. Díky dostatečným prostředkům si můžeme dovolit být při výuce inovativní.

  Jak se k nám dostat?


  Najdeš nás na této adrese:

  Gorkého 867
  530 02 Pardubice

  Spojit se s námi můžeš takto:

   +420 466 303 083
  info@agys.cz