Kolik stojí studium?


 
Anglické gymnázium

44 000 Kč za rok

22 000 Kč za pololetí


Gymnaziální lyceum

37 000 Kč za rok

18 500 Kč za pololetí


PR, média a komunikace

34 000 Kč za rok

17 000 Kč za pololetí

 

Nabízíme unikátní vzdělání s důrazem na moderní svět a výuka na takové úrovni stojí více, než na běžných školách. Odborníci z praxe, rodilí mluvčí i pro neanglické jazyky a skvělý servis je jen část toho, co za školné získáš. Školné není náklad, ale investice – a to ta nejlepší, kterou můžeš udělat.

 

S čím můžeš díky školnému počítat


Učit tě budou rodilí mluvčí


Díky školnému ti můžeme nabídnout špičkovou výuku cizích jazyků v podání rodilých mluvčích.

Jsi pro nás na prvním místě


Můžeš se spolehnout, že pro nás nejsi jen číslo. Jinde o indiviuálním přístupu jen mluví, my ho aplikujeme.

Certifikát Cambridge English


Mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English jsou tím nejlepším dokladem, že umíš anglicky.

Erasmus a stáže v zahraničí


Díky školnému ti můžeme zajistit nekonečné možnosti, co během studia dělat a kam vyrazit.

Všudypřítomná angličtina


Budeš mluvit anglicky, a to opravdu dobře. U nás se totiž v tomto jazyce učí většina předmětů.

Zahraničí máš na dosah


Chceš se v rámci studia podívat do světa? Počítej s naší podporou. Zařídíme to.

7 cizích jazyků


Bežná škola učí dva cizí jazyky, u nás jich můžeš studovat sedm. I díky školnému si můžeme dovolit zaplatit ty nejlepší učitele, kteří tě jazyky naučí.

Spojení s praxí


I díky školnému jsme pro firmy dostatečně silným a zajímavým hráčem a můžeme tak navazovat skvělá partnerství.

Projektová výuka


U nás nebudeš jen sedět v lavicích a pasivně přijímat informace. Díky dostatečným prostředkům si můžeme dovolit být při výuce inovativní.

Úhrada školného


Pokud uchazeč splní podmínky a kritéria přijímacího řízení a má zájem o studium na naší škole, tak zákonný zástupce společně s uchazečem podepisují smlouvu o studiu. Smlouva zahrnuje práva a povinnosti jednotlivých subjektů smlouvy (žák, zákonný zástupce, škola). Ve smlouvě je také uveden způsob úhrady školného v průběhu studia. Školné je splatné ve dvou splátkách. Stanovená výše školného je garantována pro první a druhý ročník a v případě vyšší inflace může dojít ve třetím ročníku ke zvýšení školného. Pak je tato výše školného garantována pro třetí a čtvrtý školní rok.

V případě, že do školy nastoupí žák, který má již na škole svého sourozence, tak u tohoto žáka je stanovené zvýhodněné školné (50% sleva).

Žáci v průběhu studia mohou využívat stipendijní systém, jehož rámec je stanoven stipendijním řádem. V případě, že žák tato kritéria splní, tak mu je v dalším školním roce sníženo roční školné. Pro každý studijní obor a pro každý ročník jsou stanovena kritéria stipendijního řádu.

Pořád jsi na pochybách?


Domluv si osobní schůzku – zavolej přímo řediteli.


Zavolej řediteli