Den otevřených dveří 2. 11. 2023

rohja Aktivity školy, Aktuality

Průběh dne

  • Výuka bude zahájena v 7.55 hodin,
  • vyučovací hodiny, které je možné dle vlastního výběru navštívit – viz rozvrh na konci dokumentu,
  • při vstupu do školy se nahlaste na recepci pedagogickým pracovníkům, kteří Vám předají další informace,
  • návštěvu vybrané vyučovací hodiny je možno uskutečnit až po schválení pedagogickým pracovníkem v 1. patře, který má v kompetenci organizaci dne a rozdělení zájemců do jednotlivých hodin.

Program – Co máme pro Vás připraveno? 

Informace o možnostech studia – ředitel školy Ing. Josef Krčil (ředitelna)

  • informace o možnostech studia na naší škole, přijímací řízení, kritéria PŘ, nabídka jednotlivých oborů vzdělání, informace o maturitě.

Návštěva výuky (viz rozvrh na konci dokumentu):

ŠVP Gymnázium-živé jazyky a ŠVP Gymnaziální lyceum: 

Výuka předmětů v anglickém jazyce

MAT – matematika, BIO – biologie, DEJ – dějepis, ZSV – základy společenských věd, ZEM – zeměpis, PAT – překladatelství a tlumočnictví, TEV – tělesná výchova, ANJ – anglický jazyk, KAJ – konverzace v anglickém jazyce (s rodilým mluvčím)

Výuka předmětů v českém jazyce

EKO – ekonomika, UCE – účetnictví, SED – seminář z dějepisu

Výuka dalších cizích jazyků

NEJ – německý jazyk, SPJ – španělský jazyk (rodilý mluvčí), ITJ – italský jazyk,
FRJ – francouzský jazyk (rodilý mluvčí), RUJ – ruský jazyk

ŠVP PR, média a marketingová komunikace 

Výuka odborných předmětů

PUR – Public Relations, MAK – marketing, MED – média, UCE – účetnictví,
EKO – ekonomika, FIF – fiktivní firma

Výuka cizích jazyků

ANJ – anglický jazyk, NEJ – německý jazyk, SPJ – španělský jazyk (rodilý mluvčí), RUJ – ruský jazyk, SCA – seminář a cvičení z anglického jazyka