Přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

rohja Aktuality

Termín 10. 11. 2020 – 23. 3. 2021

Dovolujeme si pozvat zájemce o studium na střední škole na přípravný kurz z českého jazyka a matematiky, který organizuje pro žáky ZŠ naše škola.

Organizace přípravných kurzů

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022

Přípravné kurzy budou zahájeny dne 10. 11. 2020. Přihlášení zájemci se dostaví do budovy školy (vchod z Gorkého ulice) ve 14.15 hodin. Výuka bude zahájena ve 14.30 hodin a bude probíhat v učebně 4. A (přízemí, za prosklenými dveřmi vpravo).

Organizační rozpis výuky českého jazyka a matematiky

TermínPředmět/časPřestávkaPředmět/čas
10.11. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
24.11 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
1.12. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
15.12. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
5.1. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
12.1. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
19.1. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
26.1. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
2.2. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
9.2. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
23.2. 16:00-16:10 
14:30 – 16:0016:10 – 17:40
9.3.Český jazyk – testování15:30-16:00Matematika – testování
14:30 – 15:30 (60 minut)16:00 – 17:10 (70 minut)
23.3.vyhodnocení testů, shrnutí učiva, dotazy16:00-16:10vyhodnocení testů, shrnutí učiva, dotazy
14:30 – 16:0016:10 – 17:40

V průběhu každého vyučovacího bloku bude vyučujícím stanovena krátká přestávka. Přípravný kurz je metodicky připraven jako celek a doporučujeme ho absolvovat ve všech vyučovacích dnech.

Pro výuku je nutné si přinést:
  • psací a rýsovací potřeby
  • sešit

Pedagogický dozor: bude upřesněno (13.45 – 14.30)

Vyučující

Matematika:            RNDr. Daniela Heřmanová

Český jazyk:             Mgr. Jitka Kadlecová

Žákům, kteří se zúčastní přípravného kurzu a nastoupí ke studiu na naši školu, bude poplatek za přípravný kurz vrácen.

Přípravného kurzu se zúčastní pouze uchazeči, kteří se na tento kurz řádně přihlásili.

Cena kurzu:

Kč 1000,- (matematika a český jazyk)

Žákům, kteří budou přijati ke studiu na naši školu a do prvního ročníku nastoupí, bude poplatek za přípravný kurz vrácen.

Přihlásit se je možné následovně:
  • vyplnit přihlášku (ke stažení zde) a odeslat na mail: sekretariat@agys.cz, předmět mailu: Přípravný kurz
  • na základě vyplněné přihlášky Vám bude zaslána pozvánka k přípravnému kurzu
    s uvedením způsobu zaplacení kurzu (číslo bankovního účtu, variabilní symbol)
  • ve výjimečném případě je možné se zaregistrovat telefonicky na sekretariátu školy (466303083).
Uzávěrka přihlášek:

9. 11. 2020 do 14.00 hodin

Těšíme se na setkání s Vámi a budeme se snažit Vás k přijímacím zkouškám dobře připravit.

Ing. Josef Krčil, ředitel školy