Image

Ing. Monika Hýblová

vyučující ekonomických předmětů a marketingu

Monika Hýblová je absolventkou Slezké univerzity v Opavě, kde úspěšně dokončila studium na Obchodně-podnikatelské fakultě se zaměřením na obor Podnikání. Svoji kariéru ve výuce ekonomických předmětů rozvinula během 11 let působení na různých školách, včetně SOŠ a SOU v Lošticích a OA v Chrudimi.

Již tři roky působí na Agysu, kde přináší své bohaté zkušenosti a znalosti do výuky. Na AGYSu vyučuje několik ekonomických předmětů, včetně ekonomiky, marketingu, práva, fiktivní firmy, psychologie reklamy a účetnictví.

Monika se rozhodla učit na AGYSu z důvodu nových možností v oblasti vzdělávání, projektové činnosti, kreativní práce a seberealizace. Jejím cílem je předat studentům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti a inspiraci pro jejich budoucí kariéru v oblasti ekonomiky a podnikání.