Informace o přerušení prezenční výuky od 2. listopadu 2020

Dvořáková Aktuality

Informace o přerušení prezenční výuky

V návaznosti na usnesení vlády č. 1112 s účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) se u středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách.

Ing. Josef Krčil, v. r.

ředitel školy