Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení ŠVP Gymnaziální lyceum a PR, média a marketingová komunikace pro šk. rok 2022/23

Dvořáková Archiv

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2022/23 k doplnění počtu uchazečů pro obory:

78-42-M/02 Ekonomické lyceum, ŠVP Gymnaziální lyceum – Kritéria přijímacího řízení najdete zde.

63-41-M/02 Obchodní akademie, ŠVP Public Relations, média a marketingová komunikace – Kritéria přijímacího řízení najdete zde.