Týdenní stáž studenta PR v Bruselu

Martina Pokorná Zprávy z akcí

O jarních prázdninách se náš student PR v rámci spolupráce s Pardubickým a Plzeňským krajem podíval do Bruselu, kde se mimo jiné zúčastnil ustavujícího zasedání Evropského výboru regionů ČR a setkal se se členy České národní delegace. Za zmínku také stojí návštěva Stálého zastoupení ČR při EU, kde proběhlo setkání s dalšími stážisty a přednáška o možnostech pracovního uplatnění ve státní správě.

26. 2. 2020 Seminář Historylabu

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Dne 26.2. 2020 se na naší škole konal dlouho očekávaný seminář Historylabu  pod vedením školního garanta SOČ, Mgr. Jany Čermákové. Ve spolupráci s Mgr. Petrem Sedlákem z Ústavu pro výzkum totalitních režimů v Praze učitelé shlédli ukázkovou hodinu dějepisu v IT učebně a  vyzkoušeli si nový způsob využití moderních aplikací ve výuce historie a základů společenských věd. Součástí hodiny byla …

Předání darovacího certifikátu pro denní stacionář Slunečnice

Martina Pokorná Aktuality

Dne 20. 2. 2020 proběhlo na naší škole slavnostní předání výtěžku vánoční charitativní akce „Půjdem spolu k ředitelně“, který byl letos věnován dennímu stacionáři Slunečnice. Děkujeme všem klientům a jejich doprovodu za milou návštěvu naší školy a všem studentům za jejich štědrost.

23. mezinárodní veletrh fiktivních firem – 3. místo pro AGYS

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Dne 28. ledna 2020 proběhl na naší škole již 23. mezinárodní veletrh fiktivních firem.  Tento rok nás navštívilo 16 fiktivních firem z šesti škol  včetně naší partnerské z Regensburgu.  Na průběh veletrhu se přišla podívat a popřát všem hodně úspěchů  Mgr. Petra Pospíšilová z odboru školství Pardubického kraje a Jiří Šmaha,  tajemník městského obvodu číslo 5, do kterého spadá naše …

Návštěva rodilých mluvčí ze Španělska ve výuce v rámci Erasmus+

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Možnost popovídat si s rodilými mluvčími z Kantabrie, dovědět se podrobnosti o studijním systému ve Španělsku a zjistit, v čem je život na Pyrenejském poloostrově jiný než u nás, měli dnes studenti 2. – 4. ročníků španělštiny. Laura Fuentes a Jacobo de Vega přijeli do Pardubicích v rámci projektu Erasmus +, aby načerpali inspiraci pro svoji další pedagogickou činnosti. Neváhali …

Odborná stáž studentů ve Vídni

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Od 25.11. do 7.12. 2019 navštívili studenti 3.A a 4.A oboru Public Relations, marketing a marketingová komunikace Vídeň. Nejednalo se ale o běžný poznávací zájezd, nýbrž o stáž v rámci projektu Erasmus+ financovaného Evropskou unií. Studenti v rakouských firmách vykonávali svoji odbornou praxi, procvičovali anglický jazyk a využívali vědomosti z oblasti marketingu. Ve volném čase objevovali krásy Vídně. Pobytu dodal …

Vánoční zájezd do Drážďan

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Dne 6.12. se naši studenti vydali na poznávací zájezd do Drážďan, které jsou pro své množství architektonicky cenných staveb i uměleckých pokladů nazývány jako „Florencie na Labi“. Žáci si prohlédli nejznámější památky, mezi něž patří mj. Rezidenční zámek stojící v srdci Starého města, rekonstruovaný kostel Frauenkirche, který dodnes připomíná nálety během druhé světové války. Dále jsme navštívili Obrazárnu Starých mistrů …

9. 1. 2020 Den otevřených dveří

Martina Pokorná Zprávy z akcí

Dne 9. 1. 2020 se na naší škole uskutečnil poslední den otevřených dveří pro tento školní rok, kde byůa možnost nejen získat informace o škole a nabízených oborech, ale účastnit se i ukázek výuky vybraných předmětů. Účast byla značná a věříme, že se všem na naší škole líbilo.