Oznámení o konání voleb do školské rady

Dvořáková Aktuality

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 3 členy. Více v dokumentech.

Oznámení o volbě

Přihláška kandidáta

Volební komise

Volební řád