Informace o studiu na naší škole pro žáky ZŠ a jejich rodiče

rohja Aktuality

Pro zájemce o studium na naší škole jsme připravili celou řadu akcí, které mají za cíl, aby uchazeči získali podrobné informace o studijních programech, které je možné na naší škole studovat a dále i o možnostech pro studenty naší školy. Dny otevřených dveří (DOD): 5. 11. 2019 (od 8.00 – 15.00 hodin – Den soukromého školství). V rámci tohoto DOD poskytneme …

Přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021

rohja Aktuality

Termín 19. 11. 2019 – 10. 3. 2020 Dovolujeme si pozvat zájemce o studium na střední škole na přípravný kurz z českého jazyka a matematiky, který organizuje pro žáky ZŠ naše škola. Organizace přípravných kurzů Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 Přípravné kurzy budou zahájeny dne 19. 11. 2019. Přihlášení zájemci se dostaví do budovy školy (vchod z …